Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NADYR

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: NADYR, NADIR
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nadir ||   nadyr
D.   nadyr
B. uż. nżyw.   nadyr
N.   nadyr
liczba mnoga
D.   nadyr
Znaczenia
 astr.  hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ná drugie pułsferze dolne, za centrum tego cyrkułu choryzontalnego, maiące przeciwny punkt Nadir nazwany. BystrzInfGeogr Cv.
  • – MERYDIAN, czyli Cyrkuł Południowy ieden z większych, wyrażony literami a. c. b.d. przechodzi przez Polos świata, przerzyna Ekwatora z obu stron, zachodzi się z Zenit y Nadyr, dzieli swiat na dwie części rowne, iedna zowie się Hemisferium Wschodnie, druga Hemisferium Zachodnie. SzybAtlas 258.