Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ALUMNAT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L

Formy gramatyczne
lp Ms.   alumnacie
lm M.   alumnaty
Znaczenia
»szkoła, zakład wychowawczy dla młodzieży«
  • – Są y Alumnaty Młodzi, albo SEMINARIA po Rzymskich Państwach, w ktorych ALUMNI albo młodź wyborna, w pobożności, w cnotach Chrześciańskich [...] exercituią się, Wotow nie czyniąc. ChmielAteny II 776.
Przenośnie
  • Idzie tedy [...] in fortem fortuny twoiey Mości P. Referendarzu Koronny z pełnych wdzięku gracyi, iedna nie w Chorze zmyśloney wychowana Diany, ale w tym Pańskiego gniazda Alumnacie, [w] ktorym liliowy kandor wstydliwą miesza się purpurą.DanOstSwada II, 25