Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEDŹWIEDZI

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1747-1756
Formy gramatyczne
lp M. m   niedźwiedzi
ż   niedźwiedzia
n   niedźwiedzie
D. m   niedźwiedziego
ż   niedźwiedziej
n   niedźwiedziego
B. ż   niedźwiedzią
N. n   niedźwiedzim
Ms. ż   niedźwiedziej
lm B. nmos   niedźwiedzie
Ms.   niedźwiedzich
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ta osoka zaczyna się od marca, trwa do maja, w którym jadło: śnitki i chrobustów, po myśliwsku zaś żyr, się zaczyna niedźwiedzi. RadziwHDiar 208.
  • Item żółć Niedźwiedźia záżywáná, wielom pomaga. PromMed 57.
  • – JEżeli się często twárdość iák guz w słábiznach lub w iedney lub w obu wydáie stronach, co się nayczęśćiey z wiátrow z kiszek tám się wkradáiących tráfia, ná ten czás násmárowawszy sadłem Niedźwiedźim w tyle niżey krzyżow, naprzod to iest tám gdźie guz, przyłożyć máteracz z źioł to iest włożywszy do niego kwiátu Rumienkowego, naśienia Kopru prostego y prosa, upráżywszy w mleku, potym pásem podwiązáć, y kto temu iest podległy, dla beśpieczeństwá ma záwsze w páśie chodźić. PromMed 146.
  • Niedzwiedzia łápá/ álbo Wodny y płonny Barscz [...]. SyrZiel 172.
Odsyłacze