Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIERZWA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1675
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   mierzwa
D.   mierzwy
B.   mierzwę
N.   mierzwą
Ms.   mierzwie
liczba mnoga
B.   mierzwy
Znaczenia
1. »nawóz, gnój z drobnej słomy«
  • – Ziemię dla fig na zimę nie należy gnoiem sprawować, lecz lepiey drzewo obłożyć plewami, albo mierzwą drobną, z dołu aż do gałęzi, á na ziemi koło dołu obłożyć swiżym gnoiem, zwłaszcza gołębim; ktory zaraz po zimie ma bydź odrzucony, by ziemia była chuda. Szczepią latorosli figowe, zinąd przyniesione w Październiku, albo w Listopadzie, w kraiach suchych; á w zimnych w Marcu y Kwietniu. ChmielAteny III 389.
  • Mierzwa z owczarni, obory i chlewów nie wywieziona na pole oprócz, co na rzepę należało wywozić, zaczęta. InwKal II 324.
2. »drobna słoma«
  • – Wagá w Domu ma bydz oprzędźiona, potym ná nici y pásma ważyc, tylko áby nie skąpo odważono; álbowiem ná to trzebá miec pámięć y respekt, że z Przędźiwá śiłá mierzwy á osobliwie z grubego przy przędżieniu odchodźi. Naczynia do Przędźiwá w zwyz pomienionego tákowe máią miec Robotnicy, y Gospodarze, to iest Miądlice, Cierlice, Sczotkę grubą y cieńką, Kądźiel, Kręzel. HaurEk 14.
  • – Nawoż trzciną lub chábiem supplementowác, gdy po[...] mrozu Rzeki y Stáwy lodem stáną, pośiec, co ná dáchy do p[...] cia osobno odkładác, á co záś mierzwę w gnoy ná Oborę rzuca[...] , bydłu tym podścieláiąc. HaurEk 109.