Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NOWICJATKA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nowicjatka
B.   nowicjatkę
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Szátan tedy/ iesli do odstąpienia wiáry y nabożeństwá Chrześćiáńskiego/ tákże też szerokiey niewiásty/ (poniewasz ták błogosłáwioną Pánnę Máryą názywáią) y do znieważenia Sákrámentow/ obaczy nowiciatkę/ ábo vczniá nowego chętnego/ podáie rękę/ wzáiem też nowy vczeń/ ábo nowiciatká rękę dawszy/ to wszytko záchowáć obiecuie. SpInZąbMłot 39.