Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KILAKROĆ

licz.
ndm.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy gramatyczne
  kilakroć
Znaczenia
»kilka razy«
  • – Jam kilakroć i na kazaniach tę odprawę ich opowiadał; nie kłamam przed Bogiem i ci co słyszeli, wyświadczyć mię mogą, iżem mówił i jeszcze mówić będę: Nie chodźcie do nas o wakancye, o pożytki swoje. Macie urzędy, kancelarye, sekretarze: na spowiedź do nas i duchowne porady i pociechy przychodźcie. SkarArtykułCz III 100.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • po kilakroć:
  • »kilka razy«
    • – A żeby ieden nász oćiec ktory z Kuszká iáchał ná Rectorostwo do Chytu prawdy nie wyiáwił/ y nie gánił ich/ dla wielkiey krzywdy/ ktorą Bogu y swemu krolowi wyrządzáli: chćieli go ziednáć sobie przychylnym/ záiezdżáiąc mu z tyśiącem zbroynych/ z ktoremi po kilákroć przez miásto go prowádźili. TorRoz 12..
Odsyłacze