Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CZTERYKROĆ I

licz.
ndm.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy gramatyczne
  czterykroć
Znaczenia
»cztery razy«
  • – A gdy czterykroć Księżyc odpráwił swe drogi/ Nápełniáiąc swoy kraniec złączonymi rogi: Ony według zwyczáiu wielki płácz wydały. OvOtwWPrzem 70.
  • – Sádná/ sadzele/ y rány końskie leczy/ iuchą tegoż ziela wárzonego wymywáiąc czterykroć káżdego dniá. SyrZiel 328.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • po czterykroć:
  • »cztery razy, czterokrotnie«
    • – Zgrzeszyłam po czterykroć, Rugierze serdeczny - Woła. ArKochOrlCz III 343.

CZTERYKROĆ II

licz.
odm. przez przypadki
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy gramatyczne
M.   czterykroć
D.   czterechkroć
B.   czterykroć
Znaczenia
»cztery razy po«
  • – Nászy do iednego wszyscy żywi/ z ták okrutney woyny (bo czterykroć sto y trzydźieśći tyśięcy Niemcow było) z trochą rannych do obozu sie wroćili. CezWargFranc 80.
  • – Wysłuchawszy mszy u ojców jezuitów, kościół i kolegium dosyć budowne oglądawszy, jechaliśmy do Zalewicz, mil dwie od Bruny, i tam byliśmy na śniadaniu u pana Wolkiesztejna, którego to była majętność, świeżo nabyta od Karła Żerotina za cztérykroć sto tysięcy talerów, jako sam powiadał. PacOb 20.
  • – Stanęło tedy na sumie czterechkroć sto tysięcy i pięćdziesiąt tysięcy. SobJListy 171.
  • – Pod czas woyny ktorą Iuliusz Cezar miał z Alexandryiczykámi, pożar ogniowy spalił wielką część, y w peł obroćił, tey Biblioteki założoney ná Bruchium, y w ktorey się czterykroć sto tyśięcy Xiąg ieszcze znaydowáło. RolJabłJADziej 98.