Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WCZYTAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
czas przyszły prosty
lp 3. os.   wczyta się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Wiersz w nászym ięzyku przytrudnieyszy, y podomno vszom polskiem, iáko nie przywykłem, zwłaszczá poki się weń kto nie wczyta, nie smáczny; iednák áby się pokazáło, że ięzyk nász nie iest nád inszy vbogi... TasKochGoff 3.