Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIESZCZAŃSTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MIESZCZAŃSTWO, MIESCZAŃSTWO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   mieszczaństwo
D.   miesczaństwa
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Vczynili też y czynią krolowie Polscy/ dla vmocnienia páństwá swego/ iednę rzecz znáczną: bo iáko Rzymiánie szerzyli moc y wielkość swą/ pozwaláiąc praw Włoskich/ y wolnośći ábo miesczáństwá Rzymskiego/ inszym miástom/ y owszem cáłym Prouinciom; tákże też y oni tym sposobem rozszerzyli/ y ziednoczyli/ y vmocnili Páństwo swe: przypusczáiąc do własnych przywileiow Polskiey szláchty/ Prouincie/ bądź mocą/ bądź inszym sposobem nábyte/ y rownáiąc szláchectwo ich z Polskim. BotŁęczRel III 45.
  • – Miéyskie/ práwo mieszkánia w miéśćié zé miészczaniná. Miészczánstwo. Kn 410.