Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIESIĄCZEK

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   miesiączek
D.   miesiączka
B. uż. nżyw.   miesiączek
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – O, nie tak ci miesiączek wschodzi, wżdym ci nieraz Widział, gdym był na Stroży. DialPańOkoń 243.
  • – W kilka dni potym, iak tylko cokolwiek Xiężyc pomknie się, oddalaiąc się od Słońca, tak zaraz postzegamy obiaśnioney iedney strony miesięczney cząstkę, co mowiemy pospolicie nowy miesiąc albo miesiączek, gdy Xiężyc oddali się od Słońca na 90 gradusow, wtedy strony oświeconey widziemy połowę, czyli czwartą część globu Xiężycowego, y to iest: pierwsza Quadra. SzybAtlas 272.