Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RÓD

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • amazonów ród:
 • »AMAZONA«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • amazonów ród:
 • ród amazoński:
  • – GŁośny u Historykow, y poetow dzwonek, ze od sławnych nálezion Topor Amázonek. Pierwsza Pentesilea, z białey płci werbunkiem, Z tákim przyszłá Troiánom ná Greki rynsztunkiem. Nie mogłá iść Panieńska ręká z sercem w Sforze Więcey w Mieczu Achilles, niż tá ma w Toporze Z tąd, bo káżda rzecz idzie, zá swoim Authorem! Wszytek rod Amazoński, pisał się Toporem. PotPocz 52.
 • chłopski ród (sz. zm.):
  • – Matka Jakubowa chlieb piekała naprzeday, chłopskie[g]o rodu bela. TrepNekLib 52.
  • – Zawsze ci rodu chłopskiego co się do sliachectwa szrobuią. dwoch srzotkow zazywaią. TrepNekLib 106v.
 • chłop z rodu (sz. zm.):
  • – Czechowski nazuałsię [...] chłop zrodu. TrepNekLib 58v.
  • – Golieniowski beł z rodu chlop w Iarzabkach o tęm pod Iarzabkoski opis. TrepNekLib 104.
 • wolny z rodu:
 • »wolno urodzony«
  • Wolny z-rodu/ Ingennus [...] v. Swobodny. Kn 1281.
 • białogłowski ród:
 • »kobiety«
  • – Iasz com się brzydzieł białogłowskiem rodem, Iako smiertelną wszech Ludzi zarazą, Miał dzis bezecnem zostac kazirodem? Nie z miasta: z swiata Lecz całego smazą? PotSyl 31.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31.