Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AMAZOŃSKI

przym. od
  AMAZONKA
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SW, SJP (w in. zn.)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil

Formy gramatyczne
lp M. m   amazoński
D. ż   amazońskiej
C. m   amazońsku
B. m nżyw   amazoński
n   amazońskie
N. m   amazońskim
Ms. m   amazońskim
lm D.   amazońskich
Znaczenia
»odnoszący się do Amazonek«
 • – Teraz nie zawiera [królowa] tych tam bram Amazońskich, y iuż wolne progi Amazon w każdy czas każdemu. AndPiekBoh 62.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • amazoński tryb:
 • amazoński strój:
  • – Za przednią strażą ksiądz kanclerz koronny, generalissimus, sprawił szyk ogromny [...] Pani Rejowa w amazońskim stroju Znak nad nim trzyma, nie bojąc się boju. BatRokLub 115.
  • – Niech mi się to przypomnieć godzi, że na surową Jei\j kominacją, żebyś za Grafa w stroju i sercu amazońskim na plac przeciw mnie wyjechała, współ z płaczem zmieszanego mnie nabawiła śmiechu. ZatPrzydDoś 122.
 • państwo amazońskie:
  • – Inne ich Regnántki były Marpesia, Orithia, Antiope, ostatnia Minothaea; ktorá gdy z Wielkim Alexandrem cielesnych szukáła roskoszy, zgubiła Pańſtwo Amazońskie y imie, według Justyná. ChmielAteny II 682.
 • herb amazoński:
  • – Aż skoro Przywileiem, Lech Alexándrowym, Mieyscá z swymi Sármáty, Páństwom szuka nowym, Nie chcę czekáć trucizny między opiekuny, Puści sie y ten z Leonem ná zdánie fortuny, Gdzie Herb swoy Amazoński, ktory długoletnie Trwa, Toporem rzeczony, w ono drzewo wetnie. Ná ktorym Orzeł Polski gniazdo sobie ściele, y rozradza sie z czásem w wielkie Parentele. PotPocz 53.
 • ród amazoński:
  • – GŁośny u Historykow, y poetow dzwonek, ze od sławnych nálezion Topor Amázonek. Pierwsza Pentesilea, z białey płci werbunkiem, Z tákim przyszłá Troiánom ná Greki rynsztunkiem. Nie mogłá iść Panieńska ręká z sercem w Sforze Więcey w Mieczu Achilles, niż tá ma w Toporze Z tąd, bo káżda rzecz idzie, zá swoim Authorem! Wszytek rod Amazoński, pisał się Toporem. PotPocz 52.
Podhasła

PO AMAZOŃSKU

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1754-1770
Znaczenia
»(ubrana) w strój do konnej jazdy«
 • – Była zatem w monasterze Elizabeta, Piotra Wielkiego córka, która za fakcją Bestyszeffa i Ostermanna ministrów moskiewskich, z klasztoru wzięta, ubrawszy się po amazońsku, wzięła sama w areszt Minicha. MatDiar I, 172.