Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BRONOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  bronować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   bronuję
imiesłów współczesny
  bronujący
Znaczenia
»za pomocą brony przykrywać ziemią zasiane ziarno lub spulchniać zaoraną ziemię i niszczyć chwasty«
Rekcja: co

 • ~ Bronuię ná vkoś poprzek brozdy. Puluero, as, vineam [...] in puluerem glebas resoluo. Cratire, Plin. Kn 46.
 • ~ Bronownik/ bronuiący/ włoczék/ Occator [...] Occilator, Gloss. Glebarius [...]. Kn 46.
 • ~ Bronuię/ włóczę/ Subigo glebas [...] Occo [...] Deocco [...] Occare, est comminuere ne sit gleba: quod ita occidunt, occare dicunt. [...] Terra semen primum occoecatum cohibet, ex quo occatio, quae id efficit nominata est [...] Semina sarculis adobruo [...]. Kn 46.
 • ~ Włóczę rólą/ vide Bronuię. Kn 1272.
 • ~ Adam nie wiedząc iáko ziemię Spráwowáć/ iáko oráć/ siáć/ bronować/ żąć/ młocić/ mleć/ a potym piec chleb; bárzo się frásował. StarKaz II, 303.
 • ~ HERSER [...] WŁOCZYĆ rolą posianą bronować. DanKolaDyk II, 122.
 • ~ Włoczę rolą, bronuję, ich egge. BierSłowa 301.
 • Bronuię. Eggen. hercér la terre. § bronuię rolą na ukoś, poprzek brozdy. T III 79.
 • ~ Bronowány/ Pexus, a, um. geeget. DasHünDict Pp iij.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • ~ Lepiey w Niedzielę oráć y bronowáć, a niżeli táńcowáć. GdacPan 146.
Podhasła

BRONOWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   bronowany
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • Bronowány/ Pexus, a, um. geeget. DasHünDict Pp iij.
Odsyłacze

BRONUJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1621
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Bronownik/ bronuiący/ włoczék/ Occator [...] Occilator, Gloss. Glebarius [...]. Kn 46. Kn 46.