Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BRYNDZA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BRYNDZA, *BRENDZA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (bryndża), Kn, T, L (XVII-XVIII bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bryndza
D.   bryndze ||   brendze ||   bryndzy
B.   brendzę ||   bryndzę
liczba mnoga
B.   bryndze
Znaczenia
»miękki ser z niekwaszonego mleka owczego (czasem z dodatkiem krowiego), wyrabiany zwłaszcza na obszarze Karpat«
  • – Przedtym nic nie dawano, darmośmy pasali, Bryndzę tylko albo ser na pocztę naszali. SzymSiel 147.
  • Bryndzá/ Caseus Russicus in heduli pelle formatus. Acernus auctor. Kn 48.
  • – Spienięzywszy másłá y bryndze spráwił sobie [owczarz Pallantes] szeroki pás śrebrny. AndPiekBoh 148.
  • – Poviedzial, isz mu na ten dlug dał masla garnek ÿ konef brindze. KsKasUl I, 304.
  • – Tosz sie ma rozumiec y o Wałachach ktorzi Nabiały Masła Syry Bryndze Nigdziey indziey ieno w Zywczu przedawac maią. KomonDziej 111.
  • – Paweł Czysiecki wnosil instantią na pomieniąnego Urbana Kalitkę s Koszaraw, ze oczec Pawła Czisieckiego oddal owiec 16 [...] pokazało sie, ze na nie nie brał tilko po dwie faski brendze, a podluk prawa nalezało po trzi faski. KsŻyw 87.
  • – Uznaie sząd nasz wine panska, to jest talar, a brendzę do spitala oddac. KsŻyw .
  • Bryndza. Brinse; Käse, der sich aufs Brod schmieren lässt. sorte de fromage qu'an etend sur du pain. T III 82.