Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AMINEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aminek
D.   aminku
C.   aminkowi
liczba mnoga
M.   aminki
Etymologia
łac. ammi, z gr.
Znaczenia
 bot.  »roślina zielna z rodziny baldaszkowatych, której nasiona, stosowano w medycynie; Ammi visnaga; także zbiorowo; nasiona tej rośliny«
 • – Przeciwko teyże Kolce/ y gryzieniu w kiszkách: Wziąć korzenia Herkule/ álbo Leczywrzodu/ Bobrowego stroiu po trzy czwierci łotá/ Nasienia włoskiego Kopru/ Aminku/ po czwierci łotá. SyrZiel 228.
 • – Wziąć nasienia Kopru swoyskiego/ Kopru Włoskiego/ Anyżu/ Amintku [!]/ Mácedońskiey Pietruszki nasienia/ po pułtorá łota każdego [...]. SyrZiel 422.
 • AMinek/ ktory też Polskim Kminem zowiemy/ pręt obli ma zielony/ podobny Kopru Włoskiemu/ drobno gáłęzisty. SyrZiel 445.
 • – SA iescze dwá ine Aminki: Pierwszy korzenie miąsszeysze od pierwszego máiące y białe. SyrZiel 447.
 • – U inych ziołopisow/ co o tym zielu pisano/ właśnie nie iemu [aminkowi polskiemu]/ ále Aminkowi należy. SyrZiel 449.
 • Aminék/ [...] Kmin biały [...] Ammium, Cuminum Aethiopicum et regium [...]. Kn 6.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • aminek polski (sz. zm.):
  • Polski Aminek/ pod Aminek/ Rozdział 19. [...] Polski Kmin ábo Polski Aminek/ korzenia białego/ długiego/ twárdozdewniáłego/ rosochátego/ y odnożystego/ miąsszosci y kształtu korzenia Swinieywsze/ do lekárstwá nieużytecznego. SyrZiel 448.
  • Aminék Polski/ Kmin Polski/ Podáminék/ [...] Ammioselinum, Ammium adulterinum, Bubonium Hippocratis [...]. Kn 6.
 • bot. aminek aleksandryjski:
  • – Niepłodne pánie/ płodnymi czyni/ własnego Aminku Alexándriyskiego/ vżywáiąc/ ták w potráwách/ iáko z winem białym słodkim/ ieno potrzebá pierwey lekárstwy ciáło przeczyścić [...]. SyrZiel 447.