Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PIĘDŹ, PIĘDZIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PIĘDŹ || PIĘDZIA, PIĄDŹ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (piądź), Kn (piędź), T, L (piędź, piądź, piąć), SWil (?), SW (piędź, piądź, piąć), SJP (piędź)

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   piędź ||   piądź
  piędzia
N.   piędzią
liczba mnoga
D.   piędzi
B.   piędzi
Znaczenia
»miara długości równa odległości od końca kciuka do końca palca środkowego rozpostartej dłoni«
 • Lichas, adis. f. Gr. Piędź I. KnŁacPol 438.
 • – Skálá: Scala. Miárá na Máppách, y ábrysách Architektonickich, y Geometrycznych, w piędzi, w łokcie, w laski, w stáiá, w łany, álbo w mile, według ktorych odległość mieyscá, álbo części od części; pomiar liniy, y budynkow, do wiádomości przychodzi. SolGeom I 7.
 • – Pod Miastem Julia Caesarea, w Afryce trupia Głowá ználeziona, Ktorą mierząc 12. piędzi ná mierzono [...]. ChmielAteny I I, 90.
 • – Pliniusz im [Pigmejczykom] sedem, z razu w Scytyi, potym koło Thebaidy krainy Affrykańskiej, to koło źrodeł Nilowych, potym ná Indyiskich granicách koło źrzodeł Gangiesa determinuie, y że nie są rosleysi nad trzy piędzi, y że z Zurawiami woiuią. ChmielAteny I I, 91.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • piądź brylasta:
 • piędź mała:
  • Piędź máła/ Lichas. Kn 685.
 • piędź wielka:
  • Piędź wiélka/ Spithama [...] Dodrans pedis. [...] Palmus maior. Kn 685.
 • piędź śrzednia:
  • Piędź śrzédnia/ [...] Orthodorum, palmus rectus. Kn 685.
 • piędzią odstąpić:
  • Piędzią odstąpić/ Latini aliarum mensurarum vocibus vtuntur, vt pedis. Pedem ab aliquo discedere. Kn 685.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • piędzią nie ustąpić:
  • ~ Było tedy z kwadrans dobry że ani ten temu piędzią nie ustąpił. PasPam 105-105v.
Użycia metajęzykowe
 • - Piędź/ (ita pono thema, vt żerdź/ miedź/ ćwierć/ gołoledź etc. at piądź et piędzia/ vt aliqui loquuntur, nullam habet analogiam). Kn 685