Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PIĘĆKROĆ I

licz.
ndm.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (pod: pięciodłonny; XVI), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SJP

Formy gramatyczne
  pięćkroć
Znaczenia
»pięć razy«
 • – Ale iż się do rzeczy nászey wroćimy/ są ták pilni Pánowie heretyccy/ áby wprowadzáli do Państw swych/ heresiae swe ktore sámi trzymáią; iż zá czásow nászych w Pálátinaćie Reńskim/ támći nędzni ludźie/ muśieli cztery ábo pięć kroć przechodźić od sekty Kálwińskiey do Lutherskiey/ y záś od tey do támtey/ iáko się podobáło támtemu Comesowi. BotŁęczRel IV 11.
 • – Támże z wieże z stąpiwszy Kápłan przerzeczony/ Będźie się modlił z niemi/ á modlitwy ony Powinien czynić pięćkroć/ w grzechow swych wyznániu Rano/ w południe/ w wieczor/ w mrok/ y naświtaniu. PaszkMrDzieje 73.
 • – Ale muśi bydź podobny S. Pawłowi/ iż ná ćiele blizny Páná Chrystusá nośi/ ábo iż go pięć kroć chwostano. RamMKol 11.
 • – Máść głádząca twarz. Weźmi tłustego iágnięćia łoiu od nerek/ mocz go w wodźie źimney do tegodniá/ ná káżdy dźień wodę odmieniáiąc pięć kroć/ potym pokray drobniuchno/ warz go w wocćie winá białego z drágmą iedną kámfory/ w iakim gárncu polewánym. PedSleszTajem 50.
 • – To wszystko zmieszay społem dobrze/ á wsyp w wino/ niechże ták w nim będźie przez trzy dni/ zámącáiąc ná káżdy dźień pięćkroć/ ábo częśćiey. PedSleszTajem 373.
 • – Przyśiągł ná Bogá/ nic nie ieść dniá tego/ Aż by obozu dostał Gaurskiego: Dźiáłá burzące/ y ármatę wszelką/ Ná Polski Oboz wywiodł z mocą wielką: Wprzod ná Kozaki/ ná Zaporożány/ Ná Krolewicá/ y Wielkopolány/ Tám Polak mężny w sczęśćiu záżył mocy/ Raz poraz pięć kroć/ gdżie z Bożey pomocy Z sławą potomną/ despekt iest oddány/ Ktory był nászym od zdraycow zádány. PaszkMrChor A4.
 • – Od Zydow wźiąłem pięć kroć po cżterdźiestu plag/ bez jedney. BG 2Kor 11, 19.
 • – Y biorąc potráwy przed sobą dawał im: á dostáłá śię pięćkroć więtsza część Beniáminowi/ nád inne częśći onych wszystkich: y pili/ á pod pili sobie z nim. BG Rz 43, 34.
 • Pięćkroć/ Quinquies [...]. Kn 684.
 • – ALKORAN, Má pochwałe v máchometanow dlá częstego nabożeństwa/ bo Machometáni pięć kroć chodzą do meczetu kożdego dnia Bogu śię modlić/ y lubo są w drodze álbo na morzu iednak śię Bogu pięć kroć modlą. GalAlk 8.
 • – Dwakroć zas więcey Rotmistrzom odkażą, A Pułkownikom pięćkroc dla ochoty, Rzekszy; y dary dawszy przyzwoite, Pułki rospuscił pod znaki rozwite. ChrośKon 243.
 • – Lecż imem bardzi się iey przypatrował, tymem prawdy mniey widział: jezli że się praktyka raz wypełniła, pięćkroć chybieła. KomPetrozLab E5v.
 • – Metrophanes Metropolita Smirny przedni Biskup Wschodni do Emmanuela Patricyusza pisząc wylicza/ iáko pięćkroć wyklęty iest Focyus, od czterech mnieyszych, á od iednego walnego Soboru, ták iż mu się y zwać CHRZESCIANINEM zakazano. KuleszaWiara 25.
 • – Száráikow o male, sześć meczetow liczą Zminarety, ná ktorych pięć kroć ná dzień krzyczą Swoie baśni Mołnowie á ołowne blachy Czterech, dwoch záś gliniáne pokrywáią dáchy. GośPos 71.
 • – Jest tego dowod, ktory nam z pámięći, Zawźięte nigdy nie zetrą niechęći: Gdy pięćkroć wszytkich na Prowincyi seymie Przyiął uprzeymie: Ták: że wspaniały koszt Pana y szczery, Przewyższać zdał się tu hoynośći sfery Będąc z szczegulnym każdego affektem Wszystkich respektem. MalinowŻal D.
 • – Konsul R. 466. III zacny Mąż, który pierwszy po Konneńskiey bitwie Annibala zwyciężył, i pięć kroć Konsulem był. CycNagMowy 121.
 • Pięćkroć. fünfmahl. cinq fois. T III 1356.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • po pięćkroć:
 • »pięć razy«
  • – Kiedy pierwsza wielkość (C,) ma się do wtorey (F,) iáko trzećia (L,) do czwartey (T;) ich proporcya pewnym sposobem po pięćkroć mięszána, iest prawdżiwa. SolGeom I 236.

PIĘĆKROĆ II

licz.
odm. przez przypadki
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn (w in. znacz.), T (w in. znacz.), L, SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SJP

Formy gramatyczne
M.   pięćkroć
D.   piąciukroć
B.   pięćkroć
N.   piąciąkroć
Ms.   piącikroć
Znaczenia
1. »składnik liczebników wielowyrazowych, który oznacza, że liczbę określoną przez liczebnik stojący po nim należy pomnożyć przez 5«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pięćkroć sto tysiąc || pięćkroć sto tysięcy:
 • »500 000«
  • – Tego roku sejm był w Piotrkowie i na nim barzo wiele konstytucyj uczyniono, miedzy którymi i ona była, żeby król mógł wziąć na dobra stołu swego pięć kroć sto tysięcy złotych. GórnDzieje 233.
  • – Piąta egzorbitancya: Aby podług konstytucyi dobra KJMci, w piąci kroć sta tysięcy fl. zastawione, gdyż na nie pobór był naznaczony, a połowica z intraty tych dóbr miała być obracana in usum aerarii publici, były wykupione, a wedle preskryptu konstytucyi u JMci pana podskarbiego tego rekwirować, gdyż to prawo nań włożyło. DyskRokCz II 430.
  • – Wszytká tá śćiáná iákoby pięćkroć sto tyśięcy ma krokow. CezWargFranc 101.
  • – Turczyn się z wiosny ruszył z Cárogrodá/ Y przeszedł Dunay nie byłá przeszkodá. Pięć kroć sto tyśiąc/ miał woyská swoiego/ A nád sto tyśiąc nie było nászego. PaszkMrChor A2v.
  • – Pátrzyli ná to inszy Krolowie/ iáko sie z námi będźie toczyło/ groźili piąćią kroć sto tyśięcy/ á ia powiádam: by wszytki swoie źiemie zebrał ná kupę/ nie może mieć dwukroć sto tyśięcy więcey Turczyn/ sed quos homines, wszytko nędze/ więźnie/ chłopy z rol [...]. ZbigAdw A4.
  • – Nim Attilá Hunnow Krol wyszedszy od Węgier z piąćią kroć stem tyśięcy Zołnierstwá/ wszytkie práwie Zachodnie Páństwá popustoszył/ Roku 152. Kometá był widźiány. StryjRes Bv.
  • – Znowu potym w lat 65 gdy Zydźi rebellizowáli, y ná tymże mieyscu Kośćioł restáurowáć chćieli: AElius Adriánus Cesarz pięć kroć sto tyśięcy y Ośmdźieśiąt tyśięcy ich iednego dniá pozábiiał y ostátek w Hierozolymie budynkow zepsował. AdrJeruz 61.
  • – [...] do tey toni/ Ze się więc Halibasza ze wstydem pokłoni Krolowi Francuskiemu na okup daiący za koszty Gradywowe w nieszczęsciu będący Szkodow pięc kroc sto tysiąc osobliwie szkody Nagrodzic poczynione [...]. DrobOpow 119.
  • – Dwunasty Kibrosu, álbo Cypru. Intráty ma Pięćkroć Sto Tyśięcy/ Sześćset pięćdźieśiąt áspr. Sándźiakow pod sobą ma sześćiu/ miedzy ktorymi iest czterech z Hazem, á są te. RicWielJMon 65.
  • – Jakoż finaliter et ultimarie determinował pięćkroć sto tys. tal. bitych ex bonis paternis cum ea conditione, aby więcej z nich nie pretendowała sobie królewna jm. post fata eius; królowa zaś jm. rezolwowała ad quartam partem substantiae ex ibonis maternis post sera fata sua przypuścić królewną jm., a teraz ex affectu suo materno na 50 tys. w klejnotach daje talerów bitych, do tych przyłączając, w których ad praesens chodzi i jak tylko w nie się poczęła stroić. SarPam 120.
  • – 18 Z Wilna, 10 IX 1694 Przybył tu jmp. Mniszek starosta sanocki, starający się o przyjaźń jmp. Ogińskiej miecznikównej W.Ks.Lit. w tej nadzieje, że mu posag piąciukroć sta tysięcy, przez jmp. chorążego W.Ks.L. obiecany, wyliczyć mają, lecz tu tylko mu 60 m. obiecują gotowizny, a sto tysięcy w klejnotach, starosta zaś directe stawa, że tu dla posagu przyjechał tak wielkiego, aby swoje majętności mógł oswobodzić. SarPam 360-361.
  • – Jakoż hetman wielki koronny, natenczas Stanisław Jabłonowski, wojewoda i generał Ziem Ruskich (bo już był wziął buławę wielką po Dymitrze Wiśniowieckim, polną zaś był razem wziął z województwem wołyńskim Hieronim z Granowa Sieniawski, marszałek nadworny) wydał był ordynanse, aby się wojsko ściągało pod Kraków, puszczając echo, że na granicach będzie stało od Węgier i Szląska, ponieważ turecka potencyja w pięciu kroć sto tysięcy, z ordą rachując, ruszyła się po Wideń, aby pod ich imieniem swywolne jakie kupy w granice nasze nie wtargnęły. DyakDiar 42.
  • – Probuie to iedno dobre wielkiego człowieka zdanie y słowo: ten był Bogusław Leszczynski ktory Podskarbim W. K. bywszy lat kilka; a w skarbie to iest w rękach Podskarbiego wszystka płata woyska K. y podatki ze wszystkich Woiewodztw były; postanowił położyć podskarbstwo z pięć kroć sto tysięcy mu czyniące; á wziąść małą pieczęć K. co rewelował Ierzemu Lubomirskiemu Marszałkowi W. K przyiacielowi swemu, rzekł mu czy szaleiesz Bracie, tylko intraty w skarbie mieniąc na Vrząd pełen pracy a żadney pewney niemaiąc intraty [...]. JabłSkrup 33.
  • – O Francuskim Krolestwie Dośćby powiedźieć ná expresyą wielkości PARYZA, że tam Wołow y Iałowic wychodźi 140. tysięcy, Baránow ná Pięćkroć sto piędźiesiąt tysięcy; Cieląt ná 125. tysięcy, Wieprzow ná 40. tysięcy, Wina kuf ná trzy kroć sto tysięcy. ChmielAteny II 51.
  • – Po tey cięszkiey ruinie poczeło się IERUZALEM znowu reparowáć przy skupiáiących się ze światá Zydach, ale cladis immemor, znowu też rebellizowáć Rzymiánom swoim Pánom; kiedy zá Traianá Cesarzá około Roku 116. rożnemi potyczkámi Zydźi Rzymiánow ná 2 kroć sto tysięcy znieśli; ale tez od Eliuszá Adryána Cesarzá Rzymskiego dobrze powskromieni, y práwie funditùs zniesieni, kiedy ich rebellizuiących pięć kroć sto ośmdźiesiąt tysięcy padło trupem. ChmielAteny II 528-529.
  • – Nader z Berlina fatalną odebrałem wiadomość, że król jegomość tameczny nie zważając że na blankietach sobie napisali Żydzi sumę kasiera bywszego u mnie, za słuszny dług uznał i sumę na ratę zabraną najjaśniejszemu elektorowi jegomości Palatino Raeni należącą Żydom wespół z towarami na wicinach będącymi, też memi, oddał, w czym szkoduję więcej piąciukroć stu tysięcy przez sąd monarchy, który to podobno mści się, żem onego mi czynionych dawniej nie przyjął propozycji: [...]. RadziwHDiar 1, 85.
  • – W skarbie Xiążąt Florenckich, iest Dyament szeroki iak palec ktorego taxuią Milion Pięć kròć stotysięcy szkutow: co uczyni Polskich Pietnaście Millionow, Tawernier go taxuie 2608305. ChmielAteny1755 I 652.
  • – Zá Probusa Cesarza, w iedney okázyi padło Niemcow 3. kroć sto tysięcy: Zá Aureliàna Cesarza, Barbarow poległo pięć kroć sto tysięcy, według Historykow. ChmielAteny1755 I 991.
  • – Coż mam mówić o Rzymianach, których klęsk księgi barzo licznych Dzieiopisow są pełne? nie było mieysca, któregoby śmiercią swoią nie naznaczyli, nie było morza, któregoby krwią swoią nie zafarbowali: iedna woyna Kartagineńska powtornie wypowiedziana Bellum Punicum we Włoszech, Hiszpanii, i Sycylii, przez 17. lat nie spełna, milion pięć kroć sto tysięcy pożarła. KryszStat 220.
  • – Woysko iego [Kserksesa] ziemskie, według Herodota, złożone było z milion siedmiukroć sto tysięcy żołnierzy, a zaś woysko morskie przechodziło liczbę pięćkroć sto tysięcy luda, ktory był na tysiąc dwuchset dużych okrętach, maiąc trzy tysiące połokrętow do przeprawy. MabKamieńUwagi 36.
  • – Belus wyznaczył dzień i plac utarczki w końcu swoiego podwórza, w obszernym przestwórze, oblanym przez Tygr i Eufrat, dwie w siebie w padaiące rzeki. wystawiono na koło szranków amfiteatrum marmurowe, mogące obiąć naymniey pięćkroć sto tysięcy widza: sprzeciwka którego był tron króla, maiącego się ukazać z królewną i całym dworem; po prawey zaś i lewey stronie, między tronem a amfiteatrem, inne znow były trony i siedzenia dla trzech królów, i reszty panów, którzyby mieli ciekawość widzenia tey wspaniałey ceremonii. VoltKról 11.
 • po pięćkroć sto tysięcy:
 • »500 000«
  • – Przyiechał Czar Wielki Turecki á z nim woyská po pięćkroć sto tyśięcy/ nuż znowu co było Tátárow/ iák wielo strzelby głowney mieli: á v Krolá Polskiego dáleko nie rowno/ bo y dzieśiątey cżęśći tego nie było/ ták strzelby iáko y ludu garść máła byłá woyská Polskiego. NowinyMosk B2v.
2. »liczebnik główny odpowiadający liczbie 500 000«
 • – [...] Zasadzić się (zaceniwszy wprzód ośm kroć) na sześciukroć sto tysięcy; a ta suma żeby w majętnościach polskich a wołyńskich była ukazana. Jeśli to nie będzie można, niechże dadzą pięćkroć w polskich i wołyńskich, a sto w ukraińskich, boćby się i na tamte majętności znalazł kupiec. SobJListy 156.
 • – Lecz y Cicero, co wprzod widzian wszędzie, W ten czas go ludzkie nie zayrzały oczy. Tak wszystko w iednym zmieszawszy zapędzie: Za pięćkroć; w osm kroć sto tysięcy skoczy Czerwonych złotych, płaca; ktora będzie Osmią, nie dwiema pułkom żołd doroczy. ChrośKon 149.
 • – Stołeczne miasto iest Neapol, od Rezyduiących Panow nazwane Szláchetne. Roczney intraty przynosi ná 23. millionow pięćkroć czerwonych złotych. BystrzInfGeogr F2.
 • – Z iey także Rewelacyi tey samy constat; ponieważ gineło co dnia po 7000 sług Bożych; zamęcżono przez rok na dwa milliony, pięćkroć piędziesiąt tysięcy Męcżennikow. ChmielAteny III 97.
 • – 67546273. zaczniy od trzech z końca y miarkuy, że te trzy znaczą Unitátem, to iest tyle, ile napisano, trzy tyłko, Druga liczba 7. znaczy Denitatem, to iest Dziesiątki, trzecia 2: znaczy Centitátem, to iest setną liczbę: Czwarta 6. Millenarium, tysiączną liczbę: Piąta 4 znaczy dziesiątki tysiącow: Szosta 5. znacży sta tysięcy, siodma liczba 7. znaczy Milliony: Osma 6, znaczy Dziesiątki Millionow, etc. Tak od ogona liczbę namienioną pomiárkowawszy; od głowy teraz rachuy; mowiąc: Sześćdziesiąt y siedm Millionow, Pięćkroć Czterdzieści y sześć tysięcy, dwieście siedmdziesiąt y trzy. ChmielAteny1755 I 155.
 • – Zgineło w potyczkach różnych wtedy pięćkroć ośmdziesiąt tysięcy y pięć Zydow, Barchobeba zabity. ChmielAteny IV 488.
Znaczenia niepewne
?:
 • – Pokázano Regestra wiele tákich liczy Sam Jzrael, co ie wiek iuż do woyny ćwiczy. Osiem kroć sto tysięcy pięćkroć Národ Judy, Wpisać by woyska komput trzeba miedzy Cudy. DrużZbiór 129.