Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CIEKAWIE, CIEKAWO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T (ciekawie), L (ciekawie), SWil (ciekawie), SW (ciekawie), SJP (ciekawie)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn

Formy gramatyczne
stopień równy
  ciekawie
  ciekawo
stopień wyższy
  ciekawiej
Znaczenia
1. »z zainteresowaniem«
 • – Tę tedy xiążkę ćiekawie czytaiąc, na dwa dni prawie przed samym Tryfona weselem, do swego mię wieczor kazawszy przywołać pokoiu to do mnie rzekła [...]. ZatPrzyd 110.
 • – Co się stáło, już Krol wie, bo czekał ciekawie Wiadomości, o zgubie y morderskiey spráwie. DrużZbiór 102.
 • – Lecz y swoią własną tym zupełniey człowiek pozna godność, im pilniey y ciekawiey w innych rzeczy wpatrzy się istotę, iako pięknie y prawdziwie to wyraża Cicero [...]. ChróśSFizyka 2.
 • Ciekawie poglądamy na zamysły tych dwóch Narodow, które zdaią śię mieć coś do wykonania w Ameryce Południowey. GazWil 1765 6 7 nlb.
 • – Oglądałem ciekawie tamteysze i okoliczne osobliwości, grob Krolowy Wandy, szkołę Twardowskiego, Akademią etc. KrasicPrzypadki 94.
 • – [...] słuchał Benony tey nauki z pilnością a słysząc rożnicę złych y dobrych, tudzież innego świata, pyta znow ciekawie, a ma moy Oyciec inne dzieci procz mnie, y gdzie ten drugi świat? CerOkol 75.
 • – Nie tylko że Mustafa przestroiwszy się chodził po ulicach tak w Stambule iako i w Adryanopolu, żeby mogł poznać własnemi swoiemi oczyma, czegoby z wysokości tronu nigdy doyźrzeć nie mogł; ale nawet dawał swoim poddanym iakimkolwiek bądź audyencyą: nie wstydził się on nawet z rzemieślnikami okrętów rozmawiać, i z innemi robotnikami, dopytuiąc się ich ciekawie o ich kunszcie, chwaląc, albo naganiaiąc według potrzeby i okoliczności. MigSzybHist 15<12>.
 • – Tym czasem sukcess tey sprawy, na którą ciekawie cała patrzyła Europa, iuż był wszędzie wiedziany. CaumNiemcHist 149.
 • – Im gorsze są książki, tym się ciekawiey teraz czytaią. AbrasWszyscy 87<78>.
a) »ze zbytnim zainteresowaniem«
 • – [...] a teź nie wiele ná tym zaleźy, zá pewne wiedźieć jesli tu abo kędy indźie mieysce to potępionych jest: owszem lepiey śię o to káźdemu stáráć/ jakoby nieszczesnego/ tego wiecznego potępienia/ miesca uiść mogł/ á nizeli o tym kędyby beło nazbyt śię ćiekáwie badá. VetIsland 28.
 • – Iáko mánná topniáłá ná słońcu nákształt śniegu/ y znikáłá w oczách ludzkich/ á záś przy ogniu twárdniáłá iáko Dyáment: ták y ten Naświętszy Sákráment znika/ kto nań świátłem przyrodzone[g]o rozumu pátrzy/ y nie da się vznáć/ kto się o nim ćiekáwie pyta/ á záś vtwierdza człowieká y oświeca ná duszy/ kto do niego z wiárą/ y ogniem miłośći przystępuie. StarKaz 39.
 • – O Bogu szperać ciekawie nie trzeba, Tu wierz, znać Boga nauczą cię nieba. BarŁNowBar I 475.
 • – Ktokolwiek wewnątrz karmi się słowem Boskim, nie szuka inszych gustow ná pustyni świátá tego: ktokolwiek poddał się sámemu Bogu, nie szuka prożnośći w wielkośćiách świátá: ktokolwiek przyzwyczáił się do contempláciey Przedwieczney Prawdy, nie gubi się oczymá swymi ciekáwo wpátruiąć się wrzecży docżesne. AugZałAChNauki C3.
 • – Zwłasnych uczynkow záwsze byli głodni, I żyćia nawet ná świećie niegodni, Bo im ćiekawiey táiemnic badaią, Tym się w rozumie uboższemi stáią. ChrośJob 109.
 • – Iest to znak człowieka łakomego, y źle wychowanego, rzucać ćiekawie oczyma, na tę y owe stronę, albo ie zastanawiać na osobach, lub potrawach, ktore są przed niemi. AkDziec 22.
 • Ciekawie, adv. 1) vorwißig. [...] trop curieusement. [...] ćiekawie wiedźieć chcesz. T III 139.
 • – Trafiło się, iż gdym się po ogrodzie przechadzał, á oni przez płot chcieli mnie widzieć, słyszałem, iako ich przestrzegał, iż ia tego nie lubię, aby mi się ciekawie przypatrywano. Monitor 92.
2. »interesująco«
 • Ciekawie, adv. [...] artig. [...] curieusement. [...] ćiekawie o tym autor pisze. T III 139.
3. »prędko«
 • – Acz y tu trafiáią się iákieś máłe nievczćiwostki/ y mogą się te rzeczy pomienione/ ták prędko/ ćiekáwie y nátrętnie robić/ że znáczną distrákcyą y rozerwánie w powinnych Godźinách vczynią. LairReg 73<81>.
 • – Iák więc głodna Tygrzycá zrozmiawszy [!] ćiekáwo/ Z ryku/ w dwu rożnych mieyscách/ rostrzelone stádá/ Niewie ktore wprzod popáść/ oboieby rádá: Ták/ tám/ sámli vderzyć/ Perseus się báwił/ Náwet zádánym sztychem Melpheá odpráwił. OvŻebrMet 109-110.
 • – Ná koniec pytam/ czy ten w wolnośći Szlácheckiey Żyie czy nie/ ktorego ámbicia ślepa Zá nos wodźi iako chce/ szepcąc mu do vchá/ Y zgołá roskázuiąc/ áby sypał złotem/ Aby Dworskich vymował/ per fas et per nefas, Honorow/ Starostw/ bogactw/ ćiekáwie szukáiąc/ Ono zgołá komu swe żądze roskázuią Y prywatne áffekty/ niegodźien wolnego Niegodźien y Szlachćica tytulu. OpalKSat1650 9.
 • – To tylko wiem ze się wszystko to potym jakos ucisżyło, y ktorychem pierwey naiwięcey biegających widział ciekawie, tem potym ledagdzie w Kącie cicho siedzących, ják z zamknionemi Usty widział: Bądz że do tych tajemnic, będąc przypuscżeni (jako o nich niektorzy rozumieli) przysięgę milczenia wykonac musieli, bądz ze się (jako się mnie imo Okulary patrzącęmu zdało) za nadzieję daremną y Pracę podjętą wstydzieli. KomPetrozLab F4.
 • – A gdy więc za najistotniejszą tej ojczyźnie sejmów uznajemy potrzebę, przystąpmyż już tym ciekawiej, tym chętniej do tych kilkunastu najpryncypalniejszych sposobów, które nasi zwykli dawać politycy do utrzymywania sejmów. KonSSpos 116.
a) »zbyt prędko, pochopnie«
 • – Ktorych [jezuitów] ty bezecny Phlyarologu/ ná wzgárdę Ezáwitámi/ á ná dobrey sławie im swowolnym ięzykiem vwłacżáiąc/ Wyzuitámi názywasz: Nie oglądałeś się ná to/ że są wżdam sługámi Bożymi: á ty ktoś iest/ że osądzasz ták ciekáwie cudzych/ do ktorych żadnego práwá niemasz. MorochPar 101.
 • – Nicby z męstwem swym nie rádźił y sam Mars/ gdyby się ná ten Prześwietny Dom chćiał ćiekáwie ruszyć/ ále muśiałby pod ich nogi swoie łupy y parta trophaea podrzućić. WojszPałac C3.
 • – A to dla tego isz sąd álbo inkwiźycia o Czárownicách/ miedzy spráwámi do sądow neleżytemi [!]/ iáko szeroko Doktorowie wywodzą/ iest natrudnieysza/ nazáwikłáńsza/ y z strony sumnienia naniebespiecznieisza: gdy kto wniey ćiekáwo/ nieuważnie/ ábo zlekkomyślnego áffektu sobie postępuie. WisCzar 2.