Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYUCZYĆ SIĘ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T (pod: wyuczać), L (XVI), SWil (pod: wyuczać), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  wyuczyć się
czas przeszły
lp m 3. os.   wyuczył się
n 3. os.   wyuczyło się
lm mos 1. os.   wyuczyliśmy się
3. os.   wyuczyli się
czas zaprzeszły
lp ż 3. os.   wyuczeła się beła
czas przyszły prosty
lp 3. os.   wyuczy się
lm 3. os.   wyuczą się
tryb przypuszczający
lp m 3. os.   wyuczyłby się
imiesłów uprzedni
  wyuczywszy się
Znaczenia
1. »nabyć jakąś wiedzę lub opanować jakąś umiejętność, wkładając w to wysiłek«
Rekcja: czego ‖ w czym ‖ zd. ‖ bezok.; od kogo

 • – Sposob vmieiętnośći iezdżenia/ ośiedzenia/ ćwiczenia koniá/ tey nie z moich kśiąg/ ále od mistrzá dobrego wyuczyć się onemu [jeźdźcowi] trzebá. DorHip I Fivv.
 • – Y do tákieyż to szkoły wzywáćie Pány násze/ Krole wásze/ Senatory wásze/ mili Dyssydenći/ w ktorey Rektorem iest Lucyper z piekłá: tákąże to Akádemią Dworom Páńskim zálecaćie/ w ktorey się wyćwiczyli wszyscy synowie zátrácenia; w ktorey Antychryst wszytkich zbrodni y szálbierstw się wyuczy/ iáko o nim świádczy Páweł ś. Ktorego przyszćie iest, według roboty szátáńskiey, we wszelákiey potędze, w znákách, y w cudách kłamliwych, y we wszelkim z wiedzieniu niepráwośći. BirkEgz 9.
 • – Aż oto Centáurowa corká przyszłá/ swymi Przyodźiawszy rámioná włosámi świetnymi. Ktorą zrodźiwszy kiedyś nád bystrym Káikiem/ Ocyrrhoią názwáłá Nimphá swym ięzykiem. Tá nie przestáiąc ná tym/ iże się iuż bełá Oycowskiego rzemięsłá dobrze wyuczełá: Táiemnice zamysłow Boskich obiáwiałá. OvOtwWPrzem 88.
 • – Támże za Páłácem/ iest Cassina, gdźie Xiążę záwsze/ zroznych náczeyi/ od wszelakich Kunsztow rzemieśniká trzyma/ gdyż znáczne miał Xiąże w tym swoie vpodobánie/ ták dálecze że się sam kilkoro Kunsztownego wyuczywszy rzemiesłá/ nieraz ále bárzo często zniemi/ do roboty záśiádał. DelicWłos 73.
 • – Karłowie ktorych oni Dźiudźiami zowią/ mieszkáią także z Pokoiowymi/ ták długo/ poki się nie wyuczą/ iákoby się pięknie y przystoynie záchowáć przed obliczem Páńskim. RicWielJMon 44.
 • – Potwierdza się prawem kupno O. Ekonoma w r. 1698 od Zofii Kowalonki, gdzie O. Ekonąm w tym pomięnionym roku kupił chałupę od Zofii Kowalonki za zło. 40, zaczym, iezeli się będzie zdawało konwęntowi, aby pomięnioną chałupę mogli successorowie teyże Zofii Kowalonki odkupić, ktoryby z nich osobliwie kowalstwa się wyuczył, tęn nayblizszy do wykupna bydz powinięn, albo Maciey, albo Szymon, albo Iozef Kowalczykowie, nie oddalaiąc ich obudwu od dziedzictwa tey chałupy y gruntu, w ktorey siedzi teraz Szymon Piszczek, kowal, z woli dworu do czasu. KsKasUl 400.
 • – [...] PAULUS PATER Filozofiey Doctor, Mathemátyk, wierny Nam miły, mimo rozmáitych potocznych Pism, także zwyczáine KALENDARZE już od wielu lat ku pożytkowi pospolitemu drukiem wydawał, y nápotym, według ostátniey computu Czásow popráwy, wydawáć ma wolą; jednák się uskarza, że nie máło się znáiduie tákich, ktorzy, Náuki tey dobrze się nie wyuczywszy, przećię Kálendarze piszą, zábobonnymi Prognostykámi, baykámi y gusłámi brzydkimi nápełnione, kalaiąc tym sposobem ták zacną Náukę, y prawdźiwych Astronomow á ták wielce potrzebney Náuki biegłych Mistrzow, nietylko ná ohydę y wzgárdę podáiąc, ále też pożytku y náleżytey prac ich nágrody onychże pozbawiáiąc [...]. AugustPrzyw C.
 • – Nad to, w teyże swoiey dedykácyi powiáda, że się w podeszłym iuż wieku, Ruskiego ięzyká wyuczył, żeby był mogł Ruskich dźieiopisow, konfrontowáć z Polskiemi autorámi. NiesKor II 42.
 • – Dydym w 5. leciech kiedy záczynáł się uczyć strácił wzrok, iednák ták się applikowáł do Náuk że się náuczył nie tylko Filozofii, Retoryki, y muzyki, ále y Geometryi ktorey się niemożná náuczyć nie widząc nic, przytym y Teologii ták się dobrze wyuczył że zásłużył sobie Kátedrę w słáwney szkole Alexandryiskiey o czym swiádczy S. Hieronim y Rufinus Dyscypułowie S. Dydymusa. ŁubŚwiat 624.
 • – Lecz gdy mu powiedźiáno, że się pierwey trzebá wyuczyć w wierze Chrystusowey, zá tym udał się ná náukę do Rektorá nászego Zakonu támże zostáiącego. Wyuczył się niepoiętą łácnością y prętkośćią wszystkiego, y z rádosćią wszystkich ochrzczony [...]. DrewsBrzozDystr 122.
 • – Coby z Francuzow, Anglikow, Hollandow, Hiszpanow, Niemcow, dotychczas dobrego było, gdyby wielkich tych ludzi prawem i woyną wyćwiczeni i oświeceni nie byli? zostawaliby w grubiaństwie i dzikości dotąd, zaboystwy sobie i sąsiadom obmierzli, bez prawa, rządu, Bogu, i ludzi nieznaiącemi, ale gdy oni od Rzymianow, my dalsi zaś od nich wyuczyliśmy się wszystkiego, co może ieno znaleść się lepszego i do życia naszego barziey potrzebnego? KryszStat 162.
 • – Otoż to iest prawdziwe źrzodło Melodyi, gdy się tego nie wyuczy, i nie wypracuie, iakążkolwiek mocą Sztuki Muzyki mówiłoby się do serc ludzkich, zawsze się będzie mówić niezrozumianie, nie wiedzieć co, ani rozum tego ogarnie. SierWSztuka 118.
 • – Nápisawszy cały wiersz, uważać ma którą laseczkę krzywo, którą dobrze, w iakiey odległości, czy równey nakreśliło, aby tak miarkuiąc wyuczyło się znać proporcyą czyli stosunek dobrey do źle ciągnionéy laseczki, okrągłego do skośnego kółeczka. ProkopSposób 16.
 • – Przemierzłe koczkodanisko! iaki mi specyał ten marcypan z otrębów.... po co on tu przyszedł... mnie przepraszać.. weyże co za polityk.. komplemencista... w Warszawie na końskiey targowicy tych koperczaków wyuczył się szachruiąc końmi. SzymańSZośka 33.
2. »nabrać jakichś zwyczajów, przejąć od kogoś jakieś zwyczaje lub poglądy«
Rekcja: czego

 • – Jakbym zá to nie wiem co dała, że WPan będąc w Paryżu Krola chyba przeiazdem widziałeś, bom się dosyć o tym nasłuchała, po co młodzi Kawalerowie do cudzych Kraiow wyieżdżaią, aby między naypodleyszym motłochem oszustow, dzikich się wyuczyli sentymentow, i szydzić potym powrociwszy z własnego Narodu. MarewPol 5.