Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZKORBUT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty fonetyczne: SZKORBUT || SKORBUT
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   szkorbut ||   skorbut
D.   szkorbutu
  szkorbuta
C.   szkorbutowi
B. uż. nżyw.   skorbut ||   szkorbut
N.   skorbutem
Ms.   szkorbucie
liczba mnoga
M. uż. nosob.   szkorbuty
D.   szkorbutów
C.   szkorbutom
B. uż. nosob.   szkorbuty
Znaczenia
 med.  »choroba objawiająca się ranami w ustach i gardle, krwawieniem dziąseł i wypadaniem zębów;  → gnilec; szorboch«
 • – Sorbách/ álbo szkorbut. Gnilec wnętrzny/ ktory Szorbáchem álbo Skorbutem zowiemy/ poránu porządnie go vżywáiąc/ przez dźiewięć dni iest wielkim y doświadczonym lekárstwem námázuiąc nim sczeki álbo żucháwice/ winem ie pirwey wypłokawszy/ wody do tego by namniey nie vzywáiąc. SyrZiel 156.
 • – W szkorbućie ábo w szárbáchu/ to iest/ w wnętrznym gnilcu/ bywa lekárstwem nie poślednim/ miedzy inemi do tego należącemi źioły/ w winie wárzony /y trunkiem vżywány. SyrZiel 302.
 • – Szkorboch ábo Szkorbáuch, ábo Szkorbut/ iest Niderlánckie słowo/ co się po naszemu wykłáda zrániony żołądek/ ábo włáśnie Gnilec wnętrzny/ iest chorobá y zarázá ćiałá sprosna/ brzydka/ przykra/ srodliwa/ ćiężka y długa/ do tego niebespieczna. SyrZiel 617.
 • – Naprzednieysza przyczyná Gnilcá tego/ ábo Szkorbutá/ w wilgotność hruba/ surowa/ źimna/ bądź melánkoliczna samá/ bądź z flágmą zmieszána w żyłách. SyrZiel 617.
 • – Znáki wnętrznego Gnilcá/ ábo Szkorbutu. SyrZiel 618.
 • – TEgoż ROKV, Mieśiąca Grudniá 26. Szláchetny P. Ian Kirdey Woyski y Sędźia Grodski Oszmiáński nie tylko vstnie wyznał przed námi w Zyrowiczách ná nabożeństwie kilká dni będąc/ ále y ná pismie zostáwił wiekom potomnym: iż w tym Roku 1620. choruiąc bárzo ćiężko na szkorbut/ przez niedźiel dwadźieśćiá/ nogi miał pokurczone/ y zgołá nie włádnął onemi: Skąd barzo słaba ozdrowiu iego byłá nádźieiá. BorowHist Fv.
 • – Zawszem ja mówił, że to ani szkorbut, ani ta rzecz, którą oni powiadali; ale oni tak wmówili w Wć i takeś Wć uwierzyła, żeś już i sypiać ze mną nie chciała, i tak wiele do mnie o tym pisałaś listów. SobJListy 268.
 • – Powiáda też/ że Szwedźi y inne pułnocne Narody przećiw Szkorbutowi piwo piołunowáne/ álbo piołunem podsycone piją. GdacPij 49.
 • – Bo choć nie poruszy/ nie znacznie iednák skutki swe czyni/ krew czyśći/ do potu sposobi/ przez co i wielkie barzo choroby nieznácznie się leczą; A ták (iáko tenże i inni świádczą) stáie się lekárstwem práwie powszechnym/ przećiw febrom/ mániey/ hipokondryey/ epilepsiey/ obstrukcyi/ krwi zepsowániu/ szkorbutom/ kaszlom/ asthmie/ álbo ćiężkośći w pierśiach/ náuzei/ nie áppetytowi/ robákom/ boleśći głowy/ kolce/ boleniu bokow/ pleurze/ etc. SekrWyj 260.
 • – Potym zagęscieły się między Saxonami choroby, Biegunki, puchliny, Szkorbuty ze nadzień po 30, 40 umierało, chorych rozwodząc po kamienicach, czym y mieszczan zarazili ze wiele mieskiey kondycyi Ludzi na tey choroby poumierało, tak dalece ze w Ewangelickich kosciołach iuz Mieysca nie staie na chowanie trusow. DiarTor 115.
 • – ZNáki szkorbutu są te: Naprzod bol głowy y zawrot, lecz nie záwsze, twarz bláda y nábrzmiáła, zęby się chwieią, fetor z ust, dźiąsłá częśćią bárdzo czerwone, częśćią żołtawe y nábrzmiáłe, podczas świerzbiące, z ktorych krew wodnista odchodźi, z ust wiele ślin dobywa się, sen máły, oddech ćięszki, kászel [...] PromMed 74.
 • – Zmnieyszenie, álebo ztrawienie Dźiąseł, álbo gnićie, zkąd się Szkorbut rodżi. CompMed 70.
 • – SUchoty názywáią się Phtisis, to iest: Ciáłá wynizczenie, z gorączką wnętrzną ustáwiczną, z kászlem uprzykrzonym, przez ktory máterya flegmista, z ropą, á czásem ze krwią odchodźi, z humorow ostrych, często z głowy na piersi spadáiących, ktore ostrośćią swoią ranią Płucá, lecz oprocz zránienia płuc, z ktorego Suchoty pochodzą, zrożnych przyczyn ćiáło ná człeku niszczeie, to iest: álbo z trućizny zádáney, álbo z czárow, álbo z żołądká źle trawiącego, álbo z Sledźiony, ktora nie iednym sposobem człeká dręczy, álbo Skorbutem, álbo Hypochondryą, y Scyrchusem oddech tłumi, boki pali, y rozdyma, meláncholiey wiele rodząc, onego nisczy. CompMed 131.
 • – Ná Skorbut rownego temu Lekárstwá niemász. Náder bowiem Zgniłośći krwie broni. Zkąd przy Morzách álbo na nich báwiącym śię, náwet Pánácei, albo Lekárstwu powszechnemu być może. MencAptecz 6.
 • – To zaś zaraźliwemi exchalácyami zgniłemi waporami, iádowitymi chumorami napełnione co moment, poiąć y nápychaiąc człowieka, wnętrzności zaraża, gnoi, do szkorbutu y rożnych symptomata przyprowadza. BystrzInfElem Tv.
 • – Bo niech będą mieysca bágniste, kloak y gnoiow pełne: tákie szkorbutow, flegmy, melancholii będą okazyą. BystrzInfZup 14 nlb..
 • Szkorbut, Scorbut, Scharbock. scorbut, stomacacé, m. mal de terre. T III 2260.
 • – Gdyby iako teraz bez liczby Młodzianie, nie wpadali nie tylko w naturalny, ale nabyty przez nierządną y wyuzdaną rozpustę szkorbut. JaroszBł 16.
 • – Ty pędem rodowitym bez trosk i zgryzoty Spieszysz, kędy cię szklanne porywaią loty: Ty nie znasz grzechu, ty się nie rządzisz statutem, W tobie zagniła starość nie trąci szkorbutem: Owszem, im bliżey sączysz nprt swoy morza podle, Pełniey i iaśniey bieżysz, niżeli przy źrzodle: A zawsze nowe w drodze znayduiąc igrzyska, Patrzysz na żyżne pola i buyne pastwiska. NaruszASiel 67.
 • – Ale wielka część ludzi, maiąc gust zepsuty Ptzez malignę Łakomstwa, y skępstwa szkorbuty, Nie obchodzi, żądz, bowiem, apetyt zdradliwy W tę gorączkę wlał pychy ogień zarazliwy, Mówią że nigdy dosyć, choćby potok złoty Nie nasyci, bo ile zkapitałow kwoty, Ile z Dóbr zysku, tyle choć w zawisney zrzędzie, Czci mocy y wierzenia u ludzi przybędzie. HorMatSat 6.
 • – Osobliwie musi być wolna od szkorbutu, krost, parchów, grużołów, i innych nie czystych chórob, które zepsucie krwi i humorów przynosić może. WeichAnat 43.
 • – Rożne przepisy służą do zrobienia z zieleniny smaczney supy Naprzykład na skorbut: Weź warzęchy (cochlearia) boboniku (becabunga) każdego po funcie iednym, rzeżuchy wodney i ogrodowey każdey po poł funta, ostrożkow (flores calcatrippae) albo niedoyrzałego ich nasienia ieden łot. EisenNauka V.
 • – A do tego znayduie się wiele gatunków roślin, których cechy służą do poznania ich własności, są łatwe do poięcia i z pamiętania: i tak nietrudno iest zpamiętać że prawie wszystkie krzyżowate rośliny są przeciwko szkorbutowi, że każdy gatunek szaleiu iest trucizną, że wielka część roślin mleczastych iest zaraźliwa, albo podeyrzana i t.d. GenlisBot 122.
 • – [...] gdy wrzody w nerkach, oyca na kamień umieraiącego, całe rodzaie iego fukcessorów zarażaią; gdy francuzką chorobą, albo szkorbutem napełnione humory rodziców, aż do ich dzieci rozszerzaią się; gdy naostatek dzieci nawet całą strukturę i kształt ciała, i temperament od rodziców swoich dziedziczą, iakimże sposobem można się rzeczy, która nam na wieki będzie taiemnicą, sprzeciwiać oczywistości, i na samey theoryi fundować dowody. WeichRada 4.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • med. szkorbut morski:
 • »choroba objawiająca się ranami w ustach i gardle, krwawieniem dziąseł i wypadaniem zębów«
  • – W kilka dni potym proszony będąc o to, abym w domu moim poczekał na Sir George Savile, wyniosłem z sobą butelkę moiey wody zaprawioney, i opowiedziałem mu użycie, ktoreby można z niey uczynić ofiaruiąc miły i zdrowy w niey dla żegluiących po morzu napoy, ktoryby podobno mogł uprzedać lub też leczeć skorbut morski. PriestTrzNauka 12.
  • – Sądząc, iż woda tak napuszczona powietrzem kwaskowem może bydź użyteczną osobliwie w długich podrożach uprzedzaiąc lub teź lecząc skorbut morski, podług teoryi Doktora Macbride i wszystkich znaiomych mi Fizykow wchodzących ze mną w tę opinią, uwiadomiłem o tym sposobie naypierwey Hetmanow sił morskich, ktorzy natychmiast odesłali mnie do Kollegium Fizykow. PriestTrzNauka 15.
  • – W powszechności choroby, w ktorych woda napuszczona powietrzem kwaskowem bydź może, podług naywiększego do prawdy podobieństwa, użyteczna; są zgnilne, z ktorych gatunku iest skorbut morski. PriestTrzNauka 26.
 • szkorbut ustny:
 • »w ustach i gardle, krwawieniem dziąseł i wypadaniem zębów; gnilec«
  • Szkorbut/ szorboch/ Schorbuk/ [...] scorbutus [...] dwoiáki iést/ [szkorbut] Vstny iéden/ Gniléc [...] Stomacace [...] Oscedo [...]. Drugi wnętrzny nożny/ co w nogách bywa [...] Sceletyrbe [...] Scelotyrbe. Kn 1116.
  • – [...] szkorbut ustny; gnilec. die Mundfäule. pouriture des gencives. T III 2260.
 • szkorbut wnętrzny:
 • »choroba objawiająca się ranami w ustach i gardle, krwawieniem dziąseł i wypadaniem zębów«
Odsyłacze