Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AWANGWARDIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AWANGWARDIA, AWANGARDIA, AWANDGWARDIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T (pod: filata)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1676-1686
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   awangwardia ||   awandgwardia
B.   awangwardią ||   awangardią
N.   awangardią
Etymologia
fr. avant + garde
Znaczenia
 wojsk.  »oddział poprzedzający, osłaniający główną armię, przednia straż«
  • – Sam tedy rozsądek kazał mieć podział wojska, które w piechocie batallonami w kawaleryjej skwadronami nauka wojenna nazwała, a te we trzy linije albo filary, to jest awangwardyją, bataliją i rezerwę dzielą się. LubSArtDąb XIII, 13.
  • – Są różne maniery i sposoby szykowania. Jedni mają to sobie za maksymę: awangwardyją, to jest pierwszą filatę wojska jako najpotężniejszą uczynić. LubSArtDąb XIII, 14.
  • – O godzinie naznaczoney wyszła przodem Awandgwardya z mieysca, przy ktorem się znayduie Generał Kwatermistrz. KhevBrodArsMil 28.
  • – Przednią Straż,to iest Awangardyą zmocnić tak iako i obwod. KhevBrodArsMil 37.
  • – Trafi, że nieprzyiaciel ze swoią Awangardyą barzo sporym krokiem idzie. KhevBrodArsMil 82.
  • – Filata. Linie, Theil einer Armee. corps, partie de l'armee. [...] Pierwsza filata albo awangwardya. Vorzug; die Vortruppen einer Armee. l'avant-garde. T III 339.
Odsyłacze