Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BRANTOWNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy gramatyczne
stopień równy
lp D. n   brantownego
stopień wyższy
lp M. ż   brantowniejsza
Znaczenia
»o złocie, srebrze: czysty, wytopiony«
  • – Więc oraz na ruszenie Pospolite Wici Wychodzą natych wszytkich ktorzy są okryci Przywileiem szlachectwa: aby nie w Imieniu Nie w herbie tylko swoim: Lecz natymkamieniu POkazali ze przy krwi iest wrodzona cnota Naktorym brantownego doswiadczaią złota. PotWoj 33.
  • – Grozna w ręku Buława [...] Ze złota brantownego z wyboru Kamieni Pamiątka Oyca twego Bohatyrskiey Cnoty [mowa do Tomasza Zamojskiego] PotWoj 58.
Przenośnie
  • Szczyrość i cnota Bez przysady nad wszytkie brantowniejsza złota [...] w nim [domu Denhoffowskim] się znajdowała.MorszZWierszeWir I 509-510