Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BRAWARIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII breweryja), SWil (brawerja), SW (brawerja), SJP (brewerie)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1625-1626
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   brawariej
  brawarii
liczba mnoga
M.   brawarie
D.   brawaryj
B.   brawarie
Etymologia
wł. braveria
fr. braverie
Znaczenia
»głośne, zakłócające spokój zachowanie, awantury, kłótnie, burdy; hałaśliwe przechwalanie się, zuchwałość, junactwo«
  • – Pocznie [Tryzna] o onei swoiei zwadzie ztriumfem rozpowiadac, szkaluiąc y lząc gospodarza Gąsiewskiego [...] Ja lubom z Gasiowskie[m] zadnei niemiał przÿazniei, iednak ze mi one brawarÿe iusz brzytkie beły, poczne go napominac. OssJŻyw 28v.
  • – Jan zas Kaleta Dabroski [...] częste brawarye y despekti miesczanom czynieł. TrepNekLib 64.
  • – Iákożeś się ty śmierci ważyła ná pokoy tákiego Monárchy wpadáć? y swoie bráwárye rospościeráć? WojszOr 15.
  • – Coż działasz śmierci? [...] Czemu teraz bráwáryi nie stroisz/ kiedyć śmiele w oczy zázieráią. WojszOr 132.
  • – Ná tey niskości ziemskiey niemasz tákowych niedzwiedzi, ktorzyby się mogli convenienter stosowáć, do męstwá y bráwáryey moiey. AndPiekBoh 13.
  • – Śmiać się potrzeba z trefney brawarii. OpalŁPoeta 8 nlb..
  • – Wżdy raz poniechay tego niestátku/ albo bráwáryey stroić Unterlass doch dermaleins solche Untugend. DobrGram 365.