Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AWIZOWAĆ

czas. dk/ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  awizować
brak opisu
lp 1. os.   awizuję
lm 3. os.   awizują
czas przeszły
lp m 3. os.   awizował
imiesłów współczesny
  awizując
imiesłów uprzedni
  awizowawszy
nieosobowy czas przeszły
  awizowano
Etymologia
śr. łac. avisare
Znaczenia
»zawiadomić, zawiadamiać, donieść, donosić; uprzedzić, uprzedzać, upominać, monitować«
Rekcja: kogo, co || komu; o czym || zd. || do czego; (czym)

 • – A on zląkszy się wpádnie do Refektarzá z trzaskiem y powie im/ iáko z Czártem miał vmowę/ y iáko go iuż áwizował/ że ma trzeciego dniá vmrzeć. StarKaz II, 161.
 • Awizuią Hetmanow y Woyenne rady Iako piękne Władysław gromady [...]. PotWoj 62.
 • – Wnet się wszyscy, zezwolą: zeby wtakiem razie Do Zygmunta na lotnym wyprawic Pegazie Avizuiąc o wszytkim: prosząc poki zieie Chodkiewicz: niech przybywa: niech Woysko zagrzeie. PotWoj 146.
 • – Szwedzi tez dowiedziawszy się że przytych okrętach mało potęgi przyszli ich Brac iako swych własnych doszli, że Szwedow otym awizowano Zwoyska Bra[n]doburskiego. PasPam 68v.
 • – Przy ekspiracji sześcioletniej arendy powinien zamkową awizować zwierzchność, aby poprawę znaczną [budynków] i restauracyją obaczyli. InwPuck 191.
 • – Wiedział on [król Jan III] zawsze o każdym nabożeństwie i odpuście, dwór swój i panów awizował o nim, sam go solennie [...] odprawował. MałpaCzłow 245.
 • – Rodzic iego [...] Dał mu tedy wszelki Porządek przy Rysztunku [!], oraz y Gubernatora, Ktoremu tak był zalecony, żeby go nigdy z oka nie spuszczał: a żeby o iego sprawách awizował J. Mośći Panu Walewskiemu [...]. PrechDziałKaw 11.
 • – Zdobędzie się Dziedzic y kosztem y przewagą swoią, ze Possessorá wczasie exempcyi awizowáwszy pozwem, wykupuie. JabłSkrup 83.
 • Awizuię. avisiren bey den Kauffleuten. chez les marchandes: aviser, avertir. §awizować kupca do oddania pieniędzy. T III 14.
 • – NA pisánie Wm. krotkimi odpowiádam y wyráźnemi Wm. áwizuję słowy/ że tu w tym kráju nászym tá nie jest zwyczáyna manierá/ czestemi Pánny obsyłáć listkámi. DobrGram II, 236-238.
Użycia metajęzykowe
 • - [Verba] [...] Assecuriren Assekurować Avisiren Awizować. WojnaInst 175
Podhasła

AWIZOWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   awizowany
Najwcześniejsze poświadczenie:
1661
Znaczenia
»zawiadamiany, zawiadomiony; upominany, upomniany; uprzedzany, uprzedzony (o czymś)«
 • – Ks. pleban stawiszyński, lubo był awizowany przez nas, prawa żadnego na grunty [...] przekazać nie chciał. LustWielk 96.
 • – Niespodzianą Syná Wm. M. P. áwizowány śmiercią rzewniem zápłakał ná pospolity wszytkich Komunał/ na to iednak osobliwie boleię, że przy tey fátálney imprezie wielką w Oyczyźnie i w domu Wm. M. Paná szkodę widzę. PisMów II 309.