Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BOKOWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. m   bokowy
ż   bokowa
D. ż   bokowej
n   bokowego
N. ż   bokową
n   bokowym
lm M. mos   bokowi
nmos   bokowe
D.   bokowych
B. mos   bokowych
Znaczenia
1. »znajdujący się w boku człowieka«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bokowa kość:
2. »znajdujący się na boku czego, położony z boku czego, boczny«
  • – Prowadzę linią te Poligonową zlinią bokową w rowny kąt. Isz bÿ do kąta fortece realney przy flanku przypadła na gradus 90. NarArch 86.
  • – Fartuchi Bokowe harusem Granatowym podszyte. ArchRadziw 256, 7.
  • – Kareta Berlina we srzodku Karmazynowa [...] z oknem iedny[m] szklanym bokowym a trzema Skurzanemi. ArchRadziw 310, 1.
  • – Poduszka bokowa y krzesła do niey [karety] w Pokoiach. ArchRadziw 327, 4.
  • – Z komory do bokowej izby drzwi na zawiasach [z] zaszczepką i probojem. InwKal I 412.
  • – DE COSTE' [...] BOKOWY, od bokow, poboczny. DanKolaDyk I, 375.
  • – Delineátia Pieczáry [...] 14. Wyście z te[go] bokowe[go] obchodzenia temi drzwiámi. KalCuda 5.
Podhasła

BOKOWY
rzecz

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1681
Znaczenia
»towarzysz, sługa, przyboczny«
  • – Obsiedli ci Apostołowie ták dobrego Páná [...] ci iego obstąmpiciele [...] na iego bokowych będzie Clamat post nos, będzie [...] háłás, huczek. MłodzKaz II, 201.
  • – TRafilićbyśmy też ták wysoko zayść [...] to nam wádzi, żesmy rzesza, żesmy nie bokowi Páńscy. MłodzKaz II, 307.