Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZARAJOWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: SZARAJOWY, *SARAJOWY
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lp M. m   szarajowy
D. m   szarajowego
ż   szarajowej
Ms. m   sarajowym
lm M. nmos   szarajowe
D.   szarajowych
Znaczenia
»odnoszący się do  → szaraju«
  • – Wielki Urząd ex gregano militiae był dany u Szaraiowego Pczogława. ZbarDiar 2v.
  • – Drugim Vrzednikiem został zapasnik Szaraiowy Eebegi Bassa, to iest starszy nad Platnerzami. ZbarDiar 2v.
  • – Gdzie nasz Agent dawa znać o Wezerze nowym/ Dźiurdźi Mechmet/ Eunuchu starym Szaraiowy O znaczney frequencyey Posłow Chrześćianskich/ Do szaty całowania. TwarSLeg 42.
  • – Iuż y żywe pochodnie po Stambole stały Furye/ a mury się Szaraiowe chwiały. TwarSLeg 56.
  • – Już i tych [posłów] na Galacie dosięgła Wieść beła, nad prawdę jako zwykła przyczyniwszy sieła, o książęcej zniewadze, jako o włos słaby do smrodliwej nie wrzucon szarajowej Baby. TwarSLegK 119.
  • – Rozbieraiąc wswey głowie: iaki będzie powrot Iego do Carogrodu: kiedy przyidzie do wrot szaraiowych: kędy go w niezliczonym gronie Matka czeka ochotna. PotWoj 139.
  • – Chleb z Pszenicy Anátolskiey náywyśmienitszey, rosczyniony ná mleku kóz w Saráiowym Ogrodzie pasących się. ChmielAteny II 481.