Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BRODAWNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   brodawnik
D.   brodawniku
N.   brodawnikiem
liczba mnoga
M. uż. nosob.   brodawniki
Znaczenia
1.  bot.  »roślina z rodziny złożonych, obejmująca kilka gatunków i znana pod różnymi nazwami, jak np. podróżnik (Cichorium), słonecznik (Heliotropium), o żółtych kwiatach, rosnąca w Polsce pospolicie na łąkach, miedzach, przydrożach, używana dla celów gospodarskich«
 • – IEst Podrożnik inny/ który Lácinnicy Cichoreu[m] Verrucosum zowią [...] My Brodawnikiem. SyrZiel 1164 [1162].
 • – Dyoszkorydów Mlecz kwiátu modrego/ á Brodawnik żołtego. SyrZiel 1165.
 • – Gdzie sie Niedźwiadki lągną/ tám/ rosczkę brodawniku zátknąć/ nieśmie żaden wyniść. SyrZiel 1530.
 • – Mrowcze komorki zágrodzić brodawnikiem/ nie wynidzie żadna. SyrZiel 1530.
 • Brodawnik ziéle/ Słonecznik. Náwrot. Podrożnik drugi. Siren. Podrożnik brodawczány. Vrsin. Heliotropium, Verrucaria, Scorpiurion, Plin. Cichorium verrucarium [...]. Kn 45.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • brodawnik mniejszy:
  • – DWá są Brodawniki/ mnieyszy y więtszy. SyrZiel 1529.
 • brodawnik więtszy:
  • – DWá są Brodawniki/ mnieyszy y więtszy. SyrZiel 1529.
2. »gatunek drogiego kamienia czarnej barwy; Myrmecias«
 • Brodawnik kámień drogi/ Myrmecias [...]. Kn 45.
3. »odmiana chalcedonu, minerał przezroczysty, o odcieniu zielonkawym z czerwonymi plamami, heliotrop«
 • Brodáwnik kámień, le heliotrape. KulUszDyk 10.