Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHŁOPCZYK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chłopczyk
D.   chłopczyka
C.   chłopczykowi
B. uż. żyw.   chłopczyka
N.   chłopczykiem
liczba mnoga
N.   chłopczykami
Znaczenia
1. »dziecko płci męskiej, młodzik, wyrostek, który wyszedł z okresu dziecięctwa, a nie jest jeszcze mężczyzną«
  • – Potrzeba tedy na to [naukę umiejętności dojeżdżania psów] obierać chłopczyka młodego, po którymby to jeszcze z dzieciństwa znać było, że bardzo myśliwy. OstrorMyślTur 46.
  • – Iakąs starom białągłowe [...] widział [jeden z dragonów] z dwuma maluszkiemi chłopczykami s sobą igraiącemi maiącom przi sobie. VorLetSkarb 63.
  • – Przyprowadzono przed sąd sierotkę chłopczyka na imię Maciusia z Ceklarzownei urodzonego. KsKasUl I, 373.
  • – Jedno było dziewczątko od dwunaści, á drugie Chłopczyk od dziesiąci lat. GdacPan 131.
  • – Widziałem wczoráy chłopczyká pięknego we trzech leciech, któremu ktoś y gębę y głowę przeciął. RubJan W2-W2v.
2. »pachołek, sługa«
  • – Rynald [...] z czeladzi chłopczyka miał tylko jednego. ArKochOrlCz III 426.
  • – B. Cest apprenti à bonne langue: IL veille pour le profit de son maistre: B. Temu chłopczykowi práwie ięzyk iest otworzony: szuka pożytku Mistrzá swe[g]o. PolPar 115.
  • – Mości Krolewicu, wychodzisz zá Miásto z chłopięciem iednym, á Asistencyia Krolewska kędy? [...] z chłopczykiem iednym wychodzisz? MłodzKaz I, 262.
  • – GARÇON de la chambre [...] CHŁOPIEC izdebny pokoiowiec, chłopczyk chłopiec kuchenny kuchta kuchcik. DanKolaDyk II, 76.
Użycia metajęzykowe
  • - A nominibus in ż, cz, rz [...] finitis, diminutiva siunt [!] in yk; ut noż nożyk [...] Huc refer [...] chłopiec chłopczyk, kobierzec kobierczyk, koc kocyk. WojnaInst 59