Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DZIEWIĄTY

licz.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M. m   dziewiąty
ż   dziewiąta
D. m   dziewiątego
B. m   dziewiąty
Ms. m   dziewiątym
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Dziewiąty [ołtarz] przy drzwiách Bábińcowych przy ścienie/ tytułu śś. Antoniego/ Hieronymá/ Káthárzyny/ Doroty. PruszczKlejn 37.
  • – Dopiero dziewiąty Rok była zaczęła. PasPam 153.
  • – Stanąłem we Gdansku dziewiątego dnia. PasPam 256v.
  • Dziewiąta [konstelacja] Łabędź z gwiazd 20. BystrzInfAstron N1v.
  • – Gdy tenże Plánetá [Merkury] w trzecim/ szostym/ y dziewiątym stopniu w Pánnie będzie [...] w ten czás Ziołom dáie suchość/ y chłodności dodáie. SyrZiel 241.