Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ANGLICKI

przym. od
nazw.
  ANGLIJA
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy gramatyczne
lp M. m   anglicki
Ms. m   anglickim
odmiana niezłożona
lp C. m albo n   po anglicku
Znaczenia
»związany z Anglią, pochodzący z Anglii, angielski«
  • – Angielski. Anglicki. Engeländisch. Angleterre. T III 7.
  • – Elzbietá [...] boiąc się áby ná Thronie Anglickim osiedziáłá się Szotow przeciw Máryiey buntowáłá. TylkStrom 8.
Podhasła

PO ANGLICKU

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
»w języku angielskim; na sposób angielski«
  • – Rzekł do nich [pasterzy] ięzykiem Tureckim, pytaiąc coby to było y czyi gay? a oni rozumieiąc że albo po łacinie, albo po Anglicku mówił, odpowiedzieli. TylkStrom 92.
Odsyłacze