Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BUŁKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bułka
D.   bułki
B.   bułkę
N.   bułką
Ms.   bułce
liczba mnoga
M.   bułki
D.   bułek
N.   bułkami
Ms.   bułkach
Znaczenia
1. »sztuka pieczywa uformowana okrągło lub podłużnie, bochenek«
 • – Bochenék chlébá/ bułká/ forma panis parui, diminutiuum pane. Pastillus [...] Collyris [...]. Kn 38.
 • Bułká chlébá. Paxamatium, diurnus panis monachorum. AEgyptiorum propè sex vnciarum [...] Collatione [...] Aliud est Suidae, id est, Biskokt. Kn 53.
 • – Sucharow pognoionych y chleba w Bułkach gromada niemała. ArchRadziw 1638 80, 8.
 • – Bochenek chlebá/ bułka Pastillus, collyris, idis. Kliepejis. SzyrDict 19.
 • – Wolę ia iużto prożno przestáć, ná swym rumiánym śledziu, y ná bułce obroczney chlebá. AndPiekBoh 37.
 • – [Fragment specyfikacji jurgieltu, przyznanego przez króla autorowi] Na dzień białego chleba bułek szesć. rzanego bułek szesć. Wina garniec. VorLetSkarb 130.
 • – Bezdzietnia (bo połrocznia małżonka) idzie ad Iura communicativa, nie dawszy zieść Mężowi nieboszczykowi bułki chleba, z swoiey substancyi. JabłSkrup 70.
 • MARCHE' [...] Zá dobrych rządow chleb ták tani bywał że iedney bułki za grosz we dwoch ludzie zieść nie mogli [...] ále teraz większe oko u wołu niż bułka chleba u piekarza. DanKolaDyk II, 234.
 • – *Du pain paistri. Panis depstitius. Cat. ou depsiticus. *Chleba bochenki álbo bułki z ciasta robione surowe ieszcze. DanKolaDyk II, 324.
 • – Do pieczenia záś zteyże Materyey robić będziesz/ wielkie [figatelle] iáko bułki groszowego chlebá. CzerComp 16.
2. »element herbu«
 • – Hosius Herb. Na tarczy noga człowiecza bydź powinna, wyżey nad kolano,po prawey stronie tarczy; po lewey pięć bułek. NiesKor II 374.
Podhasła

BUŁKA
rzecz


Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1681-1752
Znaczenia
nazwa osobowa »nazwisko«
 • – Urban Sleziak s Kamesnice skarzy sie na Stanislawa Bulke z Radeczki, yz polane, ktora sie zowie Radeczki, trzimal w zastawie za twardych n[umero] 6. KsŻyw 104.