Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

HERB

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   herb
D.   herbu
B. uż. nżyw.   herb
N.   herbem
liczba mnoga
M. uż. nosob.   herby
D.   herbów
Etymologia
czes. erb
z niem. Erbe 'dziedzictwo'
Znaczenia
1. »znak dziedziczny rodu szlacheckiego, klejnot«
  • – A czemusz Płomienczykiem ten Herb iest nazwany. PasPam 270v.
  • – Iako go będziemy nazywać? [...] niech będzie Pan Snop kowski ex ratione [z przyczyny] że to snopek miał za Herb. PasPam .
2. »ród szlachecki«
  • – Iest tego Herbu pełno w Litwie y w koronie po wszystkich woiewodztwach [...] Nawet w Czeskim krolestwie ieszcze od Uniiey Roskrzewiwszy się ten Herb nabył possessyiey. PasPam 272-272v.
  • – Masz dosyc ozdoby z Herbow tak zacnych ale y Herby tez maią Dosyc z Ciebie że Sławy Inkrement uznaią. PasPam 273.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • herb amazoński:
    • – Aż skoro Przywileiem, Lech Alexándrowym, Mieyscá z swymi Sármáty, Páństwom szuka nowym, Nie chcę czekáć trucizny między opiekuny, Puści sie y ten z Leonem ná zdánie fortuny, Gdzie Herb swoy Amazoński, ktory długoletnie Trwa, Toporem rzeczony, w ono drzewo wetnie. Ná ktorym Orzeł Polski gniazdo sobie ściele, y rozradza sie z czásem w wielkie Parentele. PotPocz 53.