Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ANIMOWAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1651-1750
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   animuje się
lm 3. os.   animują się
czas przeszły
lp m 2. os.   animowałeś się
imiesłów współczesny
  animując się
Znaczenia
1. »podtrzymywać się na duchu, pocieszać się«
  • – Zewpadła Fascelina wbłędy, Animuie się przecię iako moze. PotSyl 87. Wielce się wprzod z tego widzenia potrwozył [Pompejusz], a potym niby sie sam w alteracyey swoiey animuiąc, tak do swoiey Corneliey mowił. SzołHist 15v.
2. »pobudzać się, zachęcać się do jakiegoś działania«
Rekcja: do czego, na co, za co

  • – A czemus sie tak [Antoniuszu] za całosc Oyczyzny swoiey nie uymował, iakos sie teraz za złoto y Srybro iey, barziey swiegotliwym ięzykiem, nizeli zarliwym sercem animował? SzołHist 16v.
  • – Krzykiem się niezmiernym animuią do batalii [Tatarzy]. ChmielAteny II 449.
  • – Wulteius [...] Animuie się na odważne czyny. LucChrośPhar 119.