Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AWERSJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (w. in. zn.), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   awersja
D.   awersjej
  awersji
B.   awersją
N.   awersją
liczba mnoga
B.   awersje
Etymologia
łac. aversio
Znaczenia
1. »zmiana stanowiska, stosunku do czego; odwrócenie uczuć od kogo, czego«
  • – Iuz fortuna insza [...] wrocilismy się do Domu z niszczym. A tak uznawszy Fortuny Rewolucyią albo verius mowiąc awersyią Łaski Boskiey od naszych Akcyy oczywistą skonczylismy ten Rok. PasPam 187v.
  • – Co strony jmci panny ksieni, ile razy pisze do mnie, zawsze bardzo dobrze wspomina Wć moje serce i P. Bóg widzi, żem tej nie postrzegł awersji. SobJListy 429.
  • – [Królowa Marysieńka] siły cesarskie uskromiła albo zapaliła, tymczasem pożytek króla francuskiego z cesarzem i awersyję wojny uważając. JemPam 491.
  • – Przez zmysł appetytu wewnętrzny [...] rozumie się potencya sprawuiąca chuci y żądze, albo też awersye, rzeczy w imaginatywie reprezentowanych y poznanych. BystrzInfCosm F3.
  • AWERSYA pewney Damy całe życie bawiącey u wielkich Dworow, przy ktorych gdy [...] wiele defektow uznała, waletę życiu takiemu wypowiada. DrużZbiór 536.
2. »niechęć, odraza«
  • – Iáko też/ że Poseł Fráncuski był in procinctu itineris także ku domowi/ iednák sine recredentialibus, dla awersyey ktorą ma Wezyr wielki do niego. MerkPol 311.
  • – Cnotliwym y Rzeczpospolitą kochaiącym, nierozdzielnie Prawa Pospolite za formę y drogę życia maiącym gniew nieubłagany, y od Stołka Pańskiego auersią, z niewstydliwey y niezbożney gęby fałszywie y bezecznie tytuł im złych Synow dany. LubJMan 14.

[AWERSJA]

Odsyłacze