Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BESTIALNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. ż   bestialna
D. m   bestialnego
lm M. mos   bestialni
B. nmos   bestialne
Znaczenia
1. »właściwy zwierzętom, zwierzęcy«
  • – Nie miey towárzystwá przez náśládowánie bestyalnego żywotá z wieprzámi. BirkNiedz 207.
2. »sprośny, rozpustny«
  • – Náyduią się ludzie bestyálni/ ktorzy żądzámi cielesnemi ták topnieią/ iż wolą w vstáwicznym nierządzie/ [...] żyć/ niżli się pod dáć pod iárzmo małżeńskie. PetrSEk 55.
  • – Iáko rospustność cielesna/ bestyálna/ sromotna/ y wielka nieczystość iest: ták z drugiey strony czystość iest wielka y Anyelska cnotá. BirkNiedz 27.