Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARASZKOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  baraszkować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   baraszkuję
2. os.   baraszkujesz
Znaczenia
»bawić się, igrać; żartować«
Rekcja: z czym

  • ~ Baraszkować/ vide Zartuię. Kn 14.
  • ~ Tęsknić modlitwa/ niesmaczne duchowne Książki/ smutne/ kwaśne duchowne rozmowy/ ciężka praca/ tylko by buiać tylko by baraszkować/ tylko by nowinki łowić/ tylko by się wylegać chciało. BujnDroga 70.
  • – [Charon do Merkurego] Pomniy, żem ci niekazał nigdy robić wiosłem, Ani wody zatęchłey pompować, y lubo Jesteś silny, barczysty, ná robotę grubą Zdolny, átoli zawsze leżąc rozciągniony Ná pomoście, śpisz sobie [...] Albo ná świegotliwą ieźli trafisz duszę, Z nią sobie baraszkuiesz, iá pracowáć muszę, Já poiazd w ręku dźwigam, ia sam styrem robię. MinRyt I 278.
  • ~ Baraszkuię, żartuię [...] badiner, plaisanter. T III 23.