Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŁACIŃSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy gramatyczne
lp D. m   łacińskiego
C. m   łacińsku
B. n   łacińskie
Ms. ż   łacińskiej
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Zęm to wymowił iedno łacinskie Słowo, de negare [odmówić] ozwal się ieden. MSCi Panie Niepołacinsku ieno z nami. PasPam 155v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • łacińska Biblia:
  • – Bo w Łácińskiey Bibliey, a zwłaszczá w Wulgácie położone są te słowá [...] skąd poznawamy, że tu Prorok S. rzecz ma nie o Szláchcicách pobożnych, ále o niezbożnych y zuchwáłych, ktorzy zbrodniámi sprosnymi przeciw Bogu występują. GdacPan 126-127.
 • język łaciński (sz. zm.):
  • – Seraglije arabskie – szkoły tureckie, w których nie inaczej się uczą arabszczyzny, jako uczy łacińskiego języka. TwarSLeg 168 marg.
  • – Wysyłaią tam tedy mnie na Deputacyią a nay bardziey respektęm Ięzyka Łacinskiego bo tam lada chłop połacinie mowi a po Niemiecku rzadko kto. PasPam 62v-63.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • łaciński charakter:
  • – Sens Samey prawdziwey Historiey, stoiącym z Łacinskiego Charakteru drukięm notuię. OblJasGór 2.
  • – Napis takowy łacińskim charakterem czyta [jedna z osób stojących przy królu]: Erit Victor Joannes. DyakDiar 54.
Podhasła

PO ŁACIŃSKU

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»w języku łacińskim«
 • – Ozwał się ieden. MSCi Panie Niepołacinsku ieno z nami. PasPam 155v.

Z ŁACIŃSKA

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Iż iednák te słowá Cudzoźiemskie nie są nam w Polsczyznie zwyczáyne/ dla tego zdáło się ráczey z Láćińská te pisáć/ dla łácnieyszego rzeczy zrozumienia. DembWyw 6.