Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ANTECESOR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SJP

Formy gramatyczne
lp M.   antecesor
D.   antecesora
C.   antecesorowi
B.   antecesora
N.   antecesorem
lm M.   antecesorowie
D.   antecesorów
C.   antecesorom
B.   antecesory ||   antecesorów
N.   antecesorami
Ms.   antecesorach
Etymologia
łac. antecessor
Znaczenia
1. »przodek, protoplasta«
 • – Rzeką Panowie Dyssydenci Mamy Antecessory nasze ludzie znaczne/ ktorzy Religiey Rzymskiey nie byli. BirkEgz 4.
 • – Domu tego Iaśnie Wielmo. Senatora Antecessorowie przez slad krwią nieprzyiacielską ufarbowany do godności zaszli. WojszOr 169 marg.
 • – Jako się Księstwo Litewskie przez Antecessorow swoich bratersko z Koroną Uniowało; tak niechby się bratersko oddzieliło. LubJMan 113.
 • – Przykładem Antecessorow, Vrzędu, y krwie moiey pobudzony, podjąłem się był tey prace. LubJMan 93.
 • – Nie upilnuią nam Posłowie, tych naszych wolnosci Ktorych Antecessorowie nasi krwawo nabyli. PasPam 231v.
 • – Znowu tey ustawie przeczyc poniekąd Pompejusz począł allegując; niechby według zwyczaju Antecessorow przyszedszy do Senatu o ten urząd prosił. LucChrośPhar 2 nlb..
 • – Nie bez przyczyny Gwiazdę, która stoi w mierze, Do Miesiąca Sławny twoy [szlachcica herbu Leliwa] Antecessor bierze. PotPocz 65.
 • – Rolę miałem z antecesorów swoich, to jest z pradziada, dziada i ojca. WłośćRoz 87.
 • – Szlachta wracali się do swoich antecessorów Dóbr, ale nie wiedząc granic Dobr swoich, wielkie prawowania i Kłutnie wiedli z sobą osiadaiac w owych pustyniach. OtwFDzieje 22.
 • Antecessorowie nasi chleb iadali z mąki, nie zawsze biszkokty, kto nie miał piwa, tak piiał wodę. BystrzPol O2v.
 • – [...] nie myślą o żadney ich reparacyi, przez wzgląd osobliwy na Antecessorow swoich, mowiąc, iak moy ociec albo dziad mieszkał, tak y ia mieszkać ch[c]ę bez żadney odmiany. LeszczStGłos 2.
2. »osoba pełniąca poprzednio jaki urząd, jakie obowiązki, posiadająca jaką majętność, poprzednik«
 • – Zostałbyś w wielkim wstydzie [puszkarzu] podczas odjachania na nową służbę, gdybyś zastawszy działa na ziemi, które [...] że nie umiał podnosić antecessor twój opuścił gnijące. AquaPrax 132.
 • – Kącki nie iaki Jan [...] miał Dom z roliami dozywocim od Biskupie[go] Antecessora dany. TrepNekLib 86.
 • Antecesorowie J. K. M., p. n. m. niektórej hordzie tatarskiej względem posług wojsku ich pozwolili upominki. AktaKrak II/1 278.
 • – Prorok Dawid to [Jeruzalem] poty[m] dźwignął/ a wypędziwszy antecessora tyranna szczęśliwie w nim panował. KalCuda 269.
 • Antecessorowie ś. Pamięci Krolowie Polscy w roznych Expedycyách cnoty/ odwagi/ y wierności Woyská Zaporowskiego przedtym doświadczáli. MerkPol 77.
 • – Karczmarz Jan Muza siedzi za kontraktem przez teraźniejszego jmci pana dzierzawcę Marcinowi Sicińskiemu, antecessorowi jego certis condicionibus nadanym. OpisKról 443.
 • – Wawrziniecz Lauro kupil zagrode u przeora antecessora za grzywien sescz. KsKasUl 303.
 • – Po spustoszeniu kmiecia antecessora iego obsiewano na klasztor tę rolą. SprawyCzerUl 388.
 • – ELEKCYA Cesarza Tureckiego nie wiele weźmie czasu; ieno Antecessor do grobu, zaraz Sukcessor do Tronu Spieszy. ChmielAteny II 479.
Przenośnie
 • Zwyczajny to jest novilunium paroxysm, zwyczajna nastawających na sferę swoję księżycow affectia. Wichry, grzmoty, niepogody, pluty i różne na powietrzu burze, każdy miesiąc schodzącego antecessora swego upijać musi reliquiis.PotWoj VIIIv