Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BESTYJECZKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1596
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M.   bestyjeczki
D.   bestyjeczek
Znaczenia
 ekspr.  »wszelkie żywe stworzenie z wyjątkiem człowieka«
  • – Liszki [...] To ony sobie w kupie chodzą á ogony/ Po ziemi włocząc/ skaczą bestyieczki ony. NowSow A3.
  • – Płech pełno [...] Niewielkie te bestiyki są/ ále náturá ludzka bárzo słába iest/ zginąć iey y od namnieyszych tych bestyieczek. BirkNiedz 571.
  • – Dlá mnie sámego każ z gotowáć Pásztecik, z Fráncuská ze śpiku Lwich kości, z ięzykow pádálczych, z szyiek niedzwiadkow, y z mozgu [...] Bázyliszkow. Iać się nie będę lenił bieżeć do Libiey; y tám szukáć tych bestieczek. AndPiekBoh 10.