Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KALWIN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Kalwin
D.   Kalwina
liczba mnoga
M. uż. osob.   kalwinowie
D.   kalwinów
Znaczenia
1. nazwa własna »reformator, twórca kalwinizmu«
  • Kálwin wász miły bánkietniczek/ dla ktorego Genewá osobne wino/ y chleb gotowáłá/ ná wszáwą chorobę/ [...] przez cztery látá zdychał. BirkEgz 15.
  • – Kiedy Rzym katolicki Babilonem czyni, Łże Luter, łże i Kalwin, kłamają Socini, Co do siedmi stosują jego siedm gor rogow Bestiej onej, ktora zje tych teologow. PotFraszBrück II 146.
  • – Anathematyzuie Concilium Trydentskie Kalwina, Lutra, Janseniusza, predeterminujących wolą ludzką do złego albo dobre go. BystrzInfZup 27v.
2. »wyznawca kalwinizmu«
  • – Rożnej kondycyi i religii ludzie [byli]: schizmatycy, lutrowie, kalwinowie, aryanowie. NiemPam 199.
  • – Nie vlecza kácerstw w sobie ten/ ktory kácerstwá iednego zbywa/ á drugiemu v siebie gospodę dáie/ od Lutrow do Kálwinow/ od tych do Socynistow chodzi. BirkNagr 44.
  • – Wszyscy tedy katholickiey Relligiey Ludzie byli y są kon[tenci] z tey krola Pana naszego Rezolucyiey Opocz Luteran kalwinow bo oni tę woynę za swoię mieli. PasPam 262.
  • – Poydą tedy obrázy z Cerkiew wászych/ bo tych Kálwin bezecny nie rad widzi. BirkRus 9.
Odsyłacze