Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ANTYDOTUM

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   antydotum
B.   antydotum
liczba mnoga
M.   antydota
B.   antydota
Etymologia
łac. antidotum, z gr.
Znaczenia
 med.  »lekarstwo, odtrutka«
  • – Wszakoż barzo kosztowną w nim glinę kopaią/ Ktorą za Antidotum nayprzednieysze maią. Przeciw każdey truciźnie. RoźOff C3v.
  • – [...]gdyż mogło to ták bydź w ten czás/ kiedy on Mithridates krol Pontski iednę rzecz z drugą mieszáiąc / á doṡwiáczáiąc ná złoczyńcách; vrobił ono lekȧrstwo od siebie názwáne: ále potomnych czásow/ kiedy Andromachus senior Neronow Medik / wźiąwszy przed się ono Antidotum Mithridatis, y przydawszy trochyscos z iászczurek/ káżde ziele/ y káżdą mȧterią ták rostrząsł/ że vważnie wszytkie wchodzące máterié w to lekárstwo są w iednę kupę zyednoczone y pomieszáne. Niepoprawne zródło 129-130.
  • Antydota często używać iakie są. Theriaca [...] y inne osobliwe obacz w teyże książce na początku. VadeMed 253.
Przenośnie
  • Zawsze antidota na nieprzyjacielskie zamysły do ich postępków stosować się muszą. [1621]MalListy 190
Odsyłacze