Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BADAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  badać się
czas teraźniejszy
lp 1. os.   badam się
2. os.   badasz się
3. os.   bada się
lm 3. os.   badają się
czas przeszły
lp m 1. os.   badałem się
3. os.   badał się
lm mos 3. os.   badali się
tryb rozkazujący
lp 2. os.   badaj się
lm 1. os.   badajmy się
imiesłów współczesny
  badając się
Znaczenia
1. »dopytywać się, dowiadywać, dochodzić«
Rekcja: o kim, o czym // o co // czego; (od kogo)

 • – Nie zżyje z ludŸmi, kto się chce o wszystkim badać, Kto skrzętny i językiem nie umie ten władać. A język najszkodliwsza rzecz u człowieka. SzymSiel 27.
 • – O narod się/ y stroy ich/ Abantowicz bada. OvOtwWPrzem 176.
 • – Podziśdzień ludzie złośliwi kumáią się z nim [czartem], od niego rády szukáią/ od niego przyszłych rzeczy się badáią, niepomniąc iż kto z nim konwersuie káżdy záginie. StarKaz II, 617.
 • – Czemu opák gadasz, gdy się mie o tem, co zwiodł Krolewicá, badasz? DamKuligKról 162.
 • – Miał swoich szpiegow takich, ktorzy kształtnie o chorych się badali, tych on obchodząc, do pokuty [...] pobudzał. NiesKor II 200.
 • – Król Heród [...] Tedy zebrawszy Biskupy/ y Księżą do Kupy/ bádáiąc się od nich pytał/ gdzie ten Król/ Krystus národzić miał. KancPol 98.
2. »dociekać, zastanawiać się nad czym«
Rekcja: o czym // czego // zd.

 • – Rozumem nie sięgać taiemnic. Vide: Nie bádáć się o tym czego zgadnąć nie możemy. ManTobPhr 149.
 • – Przyczyny próżno się badać, przywaryli to cudze sprawowały, które w tych nieszczęsnych czasiech za odpust sobie mają turbować i mieszać spólne a pożyteczne R. P. sprawy? AktaKrak I 1, 399.
 • – Nie naszá rzecz bádáć się o táiemnicách Boskich/ y nie nászego też dowcipu roztrząsáć subtelne rácyie Doktorow świętych. StarKaz II, 572.
 • – Co kołtun do gorzałki, co ma dzwon do chmury, Możeli się człek badać sekretow natury. PotFraszBrück II 401.
 • – Z wielką álbowiem pracą bádałem się o tem, Y ták szukałem tego [co jest na świecie najpotrzebniejsze] z krwáwem niemal potem. DamKuligKról 184.
 • – Job nád swoim lámentuie utrápieniem, badáiąc się, z iákiey przyczyny ná niego iest dopuszczone. ChrośJob 39.
 • – Tá iest wrodzona ciekáwość ludzkich dowcipow o przyszłych skutkach dwornie się badáć. BystrzInfAstrol 13 nlb..
Podhasła

BADAJĄCY SIĘ

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp C. m   badającemu się
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji