Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WRZESIEŃ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?)

Formy gramatyczne
lp M. wrzesień  
D. września  
Znaczenia
1. »nazwa miesiąca«
  • – Płaca z Seymikow die 16 Augusti złozonych na dzięn 15 Miesiąca Wrzesnia wystawiona bydz powinna. PasPam 210.
  • – Koronacyia potym była w krakowie dnia 29 wrzesnia. PasPam 234.
  • – Stanęła ta Victoria Szczęsliwa dnia 12 Września rozwęseliła wszystko Chrzescianstwo, Rozwęseliła Cesarza zdesperowanego Bogu się tylko w opiekę oddaiącego. PasPam 261.
  • – Gdyby zaś tym czasem minęło lato i niżeli się wrzesień skończy wody nie przybyło, a skarbowi j. k. mci na tym by należało, żeby koniecznie wszelkimi sposobami przynajmniej na niektóre komory mazowieckie sól zostawiona była, in tali casu powinni pp. frochtarze, którzy z swemi statkami w podróży między Krakowem a Sendomierzem znajdować się będą, do zwierzchności żupnej odezwać się i pewne podać sposoby, czyli z jakim by kosztem przynajmniej na najbliższe komory sól sobie powierzoną jeszcze by dostawić mogli. InsGór 162.
  • – W dzien Poniedziałkowy Dnia 19 Miesiącza Wrzesnia Iasnie Wielmozna Iey Mosc Pani Katarzina z Komorowa przed tym IM Pana Piotra Samuela z Grudna Grudzieńskiego ((... Vczyniła Fundatią)). KomonDziej 180.
  • – Pod samym zaś polum pułnocnym kraie położone od Marca do Września dzień maią sześć miesięczny, ledwie co nocy, czyli wieczoru y brzaszczku zarywaiąc. BystrzInfGeogr C3v.
2. »polski odpowiednik nazwy siódmego miesiąca (tiszri) wg kalendarza żydowskiego, przypadający na drugą połowę września i pierwszą połowę października«
  • – I zeszli się do króla Salomona wszyscy mężowie Izraelscy mięsiąca Września w uroczyste święto; a ten miesiąc jest siódmy. BG 1Krl 8.