Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WRZESIEŃ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wrzesień
D.   września
Znaczenia
1. »dziewiąty miesiąc w roku«
  • – Płaca z Seymikow die 16 Augusti złozonych na dzięn 15 Miesiąca Wrzesnia wystawiona bydz powinna. PasPam 210.
  • – Koronacyia potym była w krakowie dnia 29 wrzesnia. PasPam 234.
  • – Stanęła ta Victoria Szczęsliwa dnia 12 Września rozwęseliła wszystko Chrzescianstwo, Rozwęseliła Cesarza zdesperowanego Bogu się tylko w opiekę oddaiącego. PasPam 261.
  • – W dzien Poniedziałkowy Dnia 19 Miesiącza Wrzesnia Iasnie Wielmozna Iey Mosc Pani Katarzina z Komorowa przed tym IM Pana Piotra Samuela z Grudna Grudzieńskiego ((... Vczyniła Fundatią)). KomonDziej 180.
  • – Pod samym zaś polum pułnocnym kraie położone od Marca do Września dzień maią sześć miesięczny, ledwie co nocy, czyli wieczoru y brzaszczku zarywaiąc. BystrzInfGeogr C3v.
  • – Gdyby zaś tym czasem minęło lato i niżeli się wrzesień skończy wody nie przybyło, a skarbowi j. k. mci na tym by należało, żeby koniecznie wszelkimi sposobami przynajmniej na niektóre komory mazowieckie sól zostawiona była, in tali casu powinni pp. frochtarze, którzy z swemi statkami w podróży między Krakowem a Sendomierzem znajdować się będą, do zwierzchności żupnej odezwać się i pewne podać sposoby, czyli z jakim by kosztem przynajmniej na najbliższe komory sól sobie powierzoną jeszcze by dostawić mogli. InsGór 1743 162.
2. »polski odpowiednik nazwy siódmego miesiąca (tiszri) wg kalendarza żydowskiego, przypadający na drugą połowę września i pierwszą połowę października«
  • – I zeszli się do króla Salomona wszyscy mężowie Izraelscy mięsiąca Września w uroczyste święto; a ten miesiąc jest siódmy. BG 1Krl 8.