Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZŁOTO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?)

Formy gramatyczne
lp M. złoto  
D. złota  
B. złoto  
N. złotem  
Znaczenia
1. »rodzaj metalu szlachetnego«
 • – Nie było by tak powabne y oko ludzkie delektuiące złoto gdy by go potencyia gorących nie wybrantowała ogniow. PasPam 149av.
 • – Tam były te specyały zadnego wsobie niemaiące rarytetu ale z Samego tylko zrobione złota. PasPam 80v.
2. »przedmioty, wyroby ze złota; złote pieniądze«
 • – Wszystka Moneta Srebrna y złoto unas wPolszcze w Gorę poszło. PasPam 187.
 • Złota, koni Wielbłądow Bawołow, byteł [bydeł] Owiec Stadami koło Obozu pełno. PasPam 260v.
 • – Dery ciepłe Przescieradła iedwabiami y złotem szyte. PasPam 261.
 • – Bogato druga ustroiona pod złotęm y kleynotami ledwie szła. PasPam 99v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • złoto płatkowe:
  • – Płatkowy. 1) Läppchen-. 2) Blättchen-; Blatt- 1) de linge; qui est fait d'un morceau de toile. 2) battu; en feuille. § 1) płatkowe koło palca zawininie. 2) złoto, śrebro płatkowe. cyna płatkowa. Spiegel-Zinn, Spiegel-Folium, Stanniol. tain, lame d'étain fort mince dont on fait le fond de miroir. T III 1393.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447.
 • Lepszy funt złotá/ niż centnar ołowiu. RysProv VIII, 5.
 • ~ Jédno Bogá. Złoto páda. Jédno ku drugiemu. Jédno drugiemu pomaga. KnAd 315.