Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZACH

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (w innym znaczeniu), T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?)

Formy gramatyczne
lp M. szach  
Znaczenia
»w grze w szachy: natarcie jakąś figurą na króla zmuszające do zmiany jego miejsca«
Związki frazeologiczne

  • szach lubo met:
  • »tak albo tak«
    • – Kto Rezolut zadną się nietrworzy przygodą Szach, lubo Met, Rąk niemasz o tym się niepyta Cynegirus zębami przecię okręt chyta. PasPam 274v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa