Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŚPIEWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  śpiewać
czas teraźniejszy
lp 3. os.   śpiewa
lm 3. os.   śpiewają
czas przeszły
lp m 3. os.   śpiewał
lm mos 3. os.   śpiewali
nieosobowy czas przeszły
  śpiewano
Znaczenia
1. »oddawać głosem melodię«
 • – Tak Bog dał ze z pod tych Chorągwie y iedna dusza nie zginęła a u ynszych co Niespiewali powytykano dziesięcinę. PasPam 58v.
 • Te Deum Laudamus [Ciebie Boga wysławiamy] Spiewano az się polessie rozlegało. PasPam 61.
 • – Piesn Spiewaią taką iaki ma w Sobie Text. PasPam 224.
 • – Miałęm wyrostka Dzięgielowskiego co grał na skrzypcach y spiewał ładnie. PasPam 224.
 • – On stoiąc na trakcie począł spiewać Mazurowie nasi po Iaglaney kaszy. Słone wąsy maią w piwie ie maczaią. PasPam 229.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chorałam śpiewać || korałem śpiewać:
  • Monophtongus cantus, à duobus, tribus et pluribus homonibus solet cani, nostri dicunt Korałem śpiewáią wszyscy/ ábo wiéle ich. Kn 442.
  • – Biskup tego Miasta [Szambre] na tenczas umarł y chorałem requiem spiewali. SobTDzien 39.
  • – Pleban Rychwalski Pozytyw [...] sprawił [...] gdzie przed tym Chorałem tylko Nabozenstwo Spiewano. KomonDziej 195.
2. »głośno, śpiewnie recytować«
 • – Usłyszawszy ow co ie [awizy] spiewał że się o to pytąm Pokazę mi po Niemiecku pisane Ia Mos kupic kupic. PasPam 262.
 • – A wizy drukowane ci ktorzy przedawa[li] zaraz ie y spiewali. Idę raz a ieden spiewa podpiełem trochę y pytam co to takiego spiewa? Ze go tak z pilnoscią słuchaią. Powiedziano że to nowiny o Panie Tekielem. PasPam 262.
 • – Kiedy [...] byli inspe [w nadzei] odebrania Wiednia to Na ten czas po Ulicach Gazety Spiewano na Bulwarkach ie de Clamowano. PasPam 277v.
Podhasła

ŚPIEWAJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lm B. mos   śpiewajacego
Najwcześniejsze poświadczenie:
1644
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Gdy sobie rozmysláłá iednego czásu Národzenie Páná Iezusowe/ záchwycona w Duchu widźiáłá Naświętszą Pánnę/ á oná Syná swego ná łonie piástuie/ słyszáłá głosy Anyelskie śpiewáiące. OkolNiebo 41.