Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TRZY

licz.
odm. przez przypadki i rodzaje
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
M. mżyw   trzy
  trze
mos   trzej
  trzech
  trzy
D.   trzech
C.   trzema
  trzem
B.   trzy
mos   trzech
N.   trzema
  trzoma
  trzemi
Ms.   trzech
Znaczenia
liczebnik główny odpowiadający liczbie '3'
 • – Widáć tám iescze mieczy inszemi ostátkámi spániáłośći Rzymskiey/ pewne rury ábo Aquaedukti sklepiste/ ták wielkie/ iż mogliby nimi iácháć trzey ná koniech. BotŁęczRel I 38.
 • BotŁęczRel I .
 • – Tedy rzekł Joáb: Nie będęć się ja tu báwił z tobą: przetoż wziąwszy trzy drzewcá w rękę swoję/ wráził je w serce Absálomowe/ gdy jeszcze żyw był ná dębie. BG 2Sm 18, 14.
 • – Wyprostujesz sobie drogę/ y rozdzielisz ná trzey części gránice ziemie twojey/ ktorąć w dźiedźictwo poda PAN Bog twoy/ żeby tám uciekał káżdy mężobojcá. BG Pwt 19, 3.
 • – Wychodzącego z Kośćioła Marsowego, trzey mnie potkáli oráz y przywitáli Posłowie, pierwszy Merkuryusz, wtory Protheusz, trzeći Askálfon prosząc przy kredensach od Iowiszá, Neptuná y Plutoná, o łáskáwą audientia. AndPiekBoh 69.
 • – Którego czasu ukazała się ta gwiazda, nie zgadzaią się Oycowie Swięci: iedni mówią, iż dwuma laty poprzedziła narodzenie Chrystusa Pana: drudzy: iż podczas samego narodzenia. Różność rozumienia pochodzi z niewiadomości krainy, z ktorey byli trzey Królowie: [...]. BohJProg I 173 przyp.
 • – Ze śrzodku iáko pęcherzyki wychodzą/ dwá abo trzy chochołowáte/ iáko strącze pálczyste v Mieczyká. SyrZiel 1395.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • trzy części:
 • »trzy czwarte, trzy ćwierci«
  • – Ten Iaszczurczy Narod Trzy części Oyczyzny naszey mieczem y ogniem z plądrował. PasPam 118.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Trzy rzeczy/ á nic grzeczy. RysProv XV, 6.
Podhasła

*TRZY


Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
składnik nazwy własnej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • relig. Trzech Króli:
 • »święto chrześcijańskie obchodzone 6 stycznia«
  • – Po trzech krolach poiechałem do Radomskiego dla owey Inquizycyiey. PasPam 114.
  • – Zaraz tedy od trzech kroli wywozilismy tam zboza [...] alem trafił na Lata Bardzo Tanie. PasPam 226v.