Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYWIEŚĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  przywieść
czas przeszły
lp m 3. os.   przywiódł
ż 3. os.   przywiodła
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • ~ Zatem podał taki śrzodek, aby przywieść rzeczy na wysadzenie deputatów tak z tamtej rokoszowej, jako i z tej, która pod Wiślicą przy KJMci była, gromady dla pogładzenia i stanowienia tych rzeczy, co się zachodzić zdadzą... OpisDostCz III 155.
 • ~ W Bośni też Król Rutenów Kolomanus i Książę Słowieńskie Heretyków pilnie wykorzeniał i orężem przywiódł do Wiary Świętej. KwiatDzieje 86.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • do cholery wieść || przyprowadzić kogo do cholery || przywieść do cholery kogo:
  • Przyprowadził mię [Dąbski] do Cholery wielkiey Chorego ze mało mię paraliz nie zaraził. SapANot 80.
  • – Szwecya (iáko y inne Krolestwá) skoro się Lutrá przeklętego ięłá/ wpádłá w też przeklęctwá w ktore y Sámárya/ przywiodłá do kolery Bogá Páná swego. BirkNagr 39.
  • – Czemu Cholerykowi myśli przychodzą do cholery wiodące? Gdzie iákiego więcey humoru tákich fántázyi więcey ktore się z nim łączą, za fántázyią záś idą myśli á u Cholerykow więcey cholery, dla tego y więcey wyobrázenia cholerycznego na fántázyi. TylkRoz 277-278.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • kogoś o niełaskę czyjąś przywieść:
  • – Snadź to tego, ábo tych sámych concept, ktorzy powziąwszy raz odium ná mię, y opánowawszy kierowne y do wierzenia pochopne I.K. Mości serce, chcieli mię iáko rożnymi sposobámi, ták y pismámi bezecnemi o niełáskę I.K.M. przywieść. LubJMan 83.
Podhasła

PRZYWIEDZIONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   przywiedziony
odmiana niezłożona
lp M. m   przywiedzion
Najwcześniejsze poświadczenie:
1606
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – ...żeby był KJM. częścią ostrością tego wymawiania i dawniejszych i teraźniejszych z strony tego królestwa zamysłów, częścią strachem kaźni Bożej, bądź też wstydem za ogłoszeniem tych rzeczy przywiedziony będąc, mnie w tych rzeczach satysfakcyą co największą (z obietnicą asekurowania w tym Rzpltej dostatecznego) uczynić raczył... SkryptWojCz II 282.
 • Przywiedzion: pyta Senat/ powiedz nam do słowa Jeśliżeś ty jest Chrystus. Próżna moja mowa (Odpowie Pan) choć powiem/ wy nie uwierzycie/ Nie odpowiecie mi też/ ani mię puścicie. RożAPam 33.