Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZABAWA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   zabawa
D.   zabawy
liczba mnoga
C.   zabzwom
B.   zabawy
N.   zabawami
Znaczenia
1. »rozrywka«
  • – Fortuną Ludzką twoia to zabawa Rzucac iak piłką. PasPam 109.
  • – Miałęm tam rozne uciechy y zabawy widząc takie rzeczy czego w Polszcze widziec trudno. PasPam 64v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • marsa zabawy:
  • »wojna«
    • – Krwawey-mi marsa na Syciwszy się zaba[...]wami iuz tez potrzebnieyszą ku Starosci rad bym odmięnił sarzą. PasPam 222v.
2.  przen.  »walka«
  • – Nam dostały się do zabawy Narody Te ktore [...] zawsze były woięnne y Niezwycięzone. PasPam 278v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224.