Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BURMISTRZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BURMISTRZ, BORMISTRZ, *BUŁMISTR, *BURMISTR
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
lp M.   bormistrz ||   burmistrz
D.   burmistrza
C.   burmistrowi ||   burmistrzowi ||   bułmistrowi
B.   burmistrza
N.   burmistrzem ||   bormistrzem
W.   burmistrzu
lm M.   burmistrzowie
  burmistrze
D.   burmistrzów
C.   burmistrzom
B.   burmistrzów
  burmistrze
Ms.   burmistrzach
W.   burmistrze
Etymologia
niem. Bürgermeister
Znaczenia
1. »najwyższy urzędnik miejski sprawujący władzę administracyjną, policyjną i sądową«
 • – [Mówią kuźnicy] Praw żadnych y Státutow pisánych nie mamy/ ták sie tylko zwyczáiem Cyklopskim rządzimy: Bez przysięgłych łáwnikow/ Woytá/ y Burmistrzá/ Wszákoż mamy stárszego miedzy sobą mistrzá. RoźOff M2.
 • Burmistrz [...] przy obeczności rádziec y pisárzá łáziebniczkę kazał dáć ná probę/ y choć pewnie miáłá przy sobie czáry/ ktore milczenie spráwuią/ [...] o niewinności swoiey powiedáłá. SpInZąbMłot 161.
 • – Posztarz/ co konié z-urzędu dáié/ v nas Burmistrz. v. Podwodny urzędnik. Kn 794.
 • – STánęły tu w tych dniách przez Deputatow swoich Miástá y Wsi tey Korony [...] to iest/ káżdego Miástá ieden Burmistrz/ y ieden Predykánt/ y z káżdey Wsi Sołtysz y Chłop. MerkPol 62.
 • – Do tego, czego Boże uchowaj pożogi w boru, tedy poddani z miasteczka wszyscy do gaszenia iść mają A kto by się tam nie stawieł, bormistrz powinien ich karać winą zwyczajną. InwKal I I, 81.
 • – Musiałem Bez decret [...] Burmistrza chłopom Płacic Płutna [które wziął syn]. KunReg 69.
 • – W tym Mieście [Cieszynie] byli dway przedni vrzędowi, iako v nas Burmistrz z Woytem. WisCzar 57.
 • – Kiedy Szláchcic w Polszcze przed sądem Mieyskim ma co do czynienia/ ták mowi do Burmistrza: [...] Moy láskawy Pánie Burmistrzu. DobrPol I, 244-246.
 • – Co sie tycze Obierania Burmistrza y Radziec to Vznali y Nakazali Commisarze Naszi aby przez Vrodzonego Staroste Naszego co Rok odprawowane było. KomonDziej 113v.
 • – Przywoławszy do siebie IMX Proboscza Zywieckiego y Burmistrzow dwu, Woyta y Piszarza z Miasta, Kazał [Aleksander Drozdowski] w Niespor sąm mur wtym tam mieyscu łomac tymze Mularzom. KomonDziej 211v.
 • – Mieszczanie [...] wyszli z Miasta i sam Burmistrz oddał klucze do Bram Krolowi Szwedzkiemu poddaiąc się. OtwFDzieje 108.
 • – Oświadczył się Burmistrz Derwin iż mu rok expirował prosząc aby był wolnuym za Obraniem drugiego kogo na tę Funkcyą. SapADiar 136.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • burmistrz drugi:
  • Burmistrz drugi/ społburmistrz [...] Collega consulis [...]. Kn 54.
 • roczny burmistrz:
  • – Magistrat [Wilna] [...] nikogo wypusczac nie kazał, tak szlachcica, iako miesczanina, bez pozwolienia i kartki rocznego Burmistrza. VorLetSkarb 240.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Niémász téraz Stánisłáwow. Nié wiélé téraz tákich Stánisłáwow/ ábo Biskupow/ Zołnierzow/ Oycow/ Studentow/ Burmistrzow. KnAd 614.
 • – W wiliią śmierci szczęście go potkało/ Stárostą/ Burmistrzem/ etc został. Grób ozdobił. Ná nagrobék piękny zárobił. KnAd 1273.
2. »konsul w starożytnym Rzymie«
 • – JÓZEF [...] Z Nazaret idziemy, A drogą spracowani, o nocleg prosiemy! SŁUGA GOSPODARSKI Słysz, a coś przyniósł panu bułmistrowi? Jeśli nie, idźże dalej, nie bawiąc się słowy! DialDzieńOkoń 116.
 • – Zá dawnych czásow, miewał Rzym Krole, Dictatory, Trybumy, Burmistrze, Patriciuszow y Plebejuszow. AndPiekBoh 16.
 • – Czásu jednego w Rzymie miedzy Miesczány y Miesczkámi wielka powstawáłá pychá. Nuż ná on czás był tám jákiś gorliwy y surowy Burmistrz M. Cato, ktory pysze był w głowę Nieprzyjácielem. GdacPrzyd 33.
 • – Period 1. O Rzymianach przed Monarchią. [...] wtym ze czasie częścią krolowie, częścią Burmistrzowie Rzymscy albo consules Romani panowali. IntrHist 33.
Znaczenia niepewne
1 a. 2:
 • Burmistrz / Magister ciuium, Cromer. [...] Maior magistratus [...] Consul [...] Tutor Reipublicae legitimus: Tutor Reipublicae annuus [...] Rector vrbis [...]. Kn 53-54.
 • Burmistrz / Consul [...] Bürgermeister. DasHünDict Ppiiij.
 • Burmistrz Consul. SłowPolŁac 5.
Związki niejednoznaczne względem znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • burmistrz stary:
  • Burmistrz stáry/ Exconsul [...]. Kn 54.